Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de l'acte d'homenatge al Sr. Ramon Folch Guillèn pel seu paper com a president del Consell Social entre els anys 2004 i 2008. L'acte, celebrat el dia 24 de juliol de 2008, es basa en un sopar d'homenatge i distinció en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Recent Submissions

View more