Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la 8a edició dels Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, un reconeixement que proporciona el Consell Social per la bona docència i incentivar, així, l'excel·lència de la funció docent a la UPC. En l'acte, celebrat el dia 10 d'octubre de 2005, també es va fer homenatge a les persones de la comunitat UPC, del Grup UPC i de les entitats vinculades premiades l'any 2004 amb motiu de la seva tasca docent, investigadora o esportiva.

En aquesta vuitena edició, s'ha atorgat el 8è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC, ex-aequo, a l'equip dirigit per Maria Ribera Sancho pel seu projecte Els nous estudis de la FIB: viatge a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que descriu el treball realitzat pels diferents estaments de la FIB en la definició, disseny i implantació dels nous plans d'estudi per adaptar-los a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El jurat ha valorat la implicació del centre, dels departaments i dels estudiants, el plantejament realista i coherent amb les directrius de l'EEES i l'oferta de recursos en forma de desenvolupaments tecnològics transversals de gran utilitat als professors per elaborar la programació de les assignatures, i a l'estudiantat, per tal de recollir una informació que permetrà la millora continuada del seu procés d'aprenentatge.

D'altra banda, també s'ha concedit el premi a l'equip dirigit per Francesc Solé Parellada, pel seu projecte El canvi cultural a la UPC que planteja un conjunt d'assignatures amb l'objectiu d'estimular l'esperit emprenedor i el caràcter innovador de l'estudiantat. El jurat ha valorat el model pedagògic utilitzat que encaixa plenament amb les directrius de l'EEES pel que fa a l'aportació a l'estudiantat d'un conjunt de competències, el foment de l'esperit emprenedor en l'àmbit de l'arquitectura i l'enginyeria i la trajectòria consolidada del projecte.

Es fa una menció especial honorífica a Jordi José i Manuel Moreno, pel seu projecte La Física a través de la ciència-ficció que planteja un conjunt d'activitats docents realitzades al voltant de l'aprenentatge de la física a través d'elements de ciència ficció. El jurat ha valorat la qualitat metodològica i l'originalitat del plantejament de l'assignatura, el foment de competències com l'esperit crític i investigador i la seva trajectòria consolidada.

Recent Submissions

View more