Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic dels nomenaments i les preses de possessió del Rector Francesc Torres i dels membres del seu Consell de Direcció l'any 2017, moment en què van sortir electes.

Així doncs, Francesc "Xicu" Torres (Sant Joan de Labritja, Eivissa, 1962) és enginyer de Telecomunicació (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i doctor (1992) pel departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on desenvolupa les seves tasques docents i de recerca, com a catedràtic d’Universitat (2010), en l’àmbit de les radiocomunicacions, els circuits d’alta freqüència i l’observació de la terra.

Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA, Holanda, 1988) per incorporar-se a la UPC com a professor associat de l’ETSETB l’any 1989. En l’àmbit docent ha estat sotsdirector Cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional MERIT Erasmus Mundus (Master of Science in Research on Information and Communication Technologies, 2006-2009) i, a més a més, ha rebut el Premi a la “Millora de la Qualitat docent” del Consell Social de la UPC (1997) pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB).

Amb tot, des de l’any 1994, com a membre del grup de teledetecció de la UPC (RSLab), ha participat en més de 50 contractes amb la indústria com a assessor científic i tecnològic per al desenvolupament, caracterització i monitorització del sensor SMOS (Agència Europea de l’Espai), el primer satèl·lit liderat per l’empresa espanyola (EADS-CASA Espacio). Des de del seu llançament, el novembre de 2009, la missió SMOS està proporcionant de forma ininterrompuda mesures radiomètriques per l’estudi del cicle de l’aigua, la millora dels models climàtics i la predicció meteorològica. Aquesta activitat ha donat lloc a la co-autoria de més de 200 publicacions en revistes i congressos internacionals de prestigi i a rebre, com a membre del grup de recerca, diversos reconeixements: Premi Duran Farell del Consell Social (2000), Premi Ciutat de Barcelona (2001), premi Salva i Campillo de l’Associació d’Enginyers de Telecomunicació (2004) i el Premi Cristòfol Juandó de l’Aeronàutica (Ajuntament de Barcelona, Festa del Cel, 2011).

En aquest mateix context, Francesc Torres ha estat vice-president fundador del “SMOS Barcelona Expert Centre for Ocean Salinity and Radiometric Calibration” (2007-2010), mentre que actualment és membre de la Unitat d’Excel·lència María de Maeztu 2017-2020 CommSensLab de la UPC.

D'altra banda, respecte el marc del programa de mobilitat del MEC, Torres va gaudir d’un any sabàtic a la NASA (Jet Propulsion Laboratory-Caltech, 2005-2006, Califòrnia), on va ser acollit com a assessor extern del projecte GeoSTAR, un sensor geo-estacionari per a la monitorització de l’atmosfera.

D'aquesta manera, pel que fa a l’àmbit professional, en el període 2000-2002, va col·laborar en la creació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya (COETC), donant suport a la secretaria tècnica. En aquesta línia, fins l’any 2002, va participar en diverses iniciatives per a la promoció de la professió i el desenvolupament professional dels titulats de l’ETSETB. Entre elles, l’organització i redacció dels informes “75 propostes per al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya” i “Estudi de la situació socio-professional dels enginyers de Telecomunicació, 2002“. També va participar en l’organització i moderació de les “Jornades sobre Telecomunicacions i Administració Local” que l’any 2002 es varen portar a terme en diferents indrets de Catalunya, amb la col·laboració de les diputacions i dels Consells Comarcals.

Amb tot, des de l’any 2013, és director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. [Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec]

Recent Submissions

View more