Descripció de la col·lecció:

Fotografies i retrats de la presa de possessió del rector Enric Fossas i dels membres del Consell de Direcció entre els anys 2013 i 2017.

Així doncs, Enric Fossas Colet (Aiguafreda, 1959), ha estat rector de la UPC des del 2 de desembre de 2013 fins al 12 de desembre de 2017, sent doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1986).

Es va incorporar a la UPC el 1986 i ha estat professor a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), a l'Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (ara Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, EETAC) i, darrerament, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). És catedràtic a l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, des del 2008. Ha impartit assignatures de matemàtiques en titulacions d'enginyeria i de matemàtiques, i d'automàtica als estudis d'enginyeria industrial, en màsters i en programes de doctorat.

A més a més, des del 1994, lidera el grup de recerca Control Avançat de Sistemes d'Energia (ACES), reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya. Ha desenvolupat la recerca en sistemes d'estructura variable, concretament en control de sistemes commutats amb aplicacions a l'electrònica de potència. També cal remarcar que ha dirigit onze tesis doctorals en tres programes diferents (Matemàtica Aplicada, Enginyeria Electrònica i Automàtica i Robòtica i Visió) i ha a publicat una cinquantena d'articles en revistes científiques i un centenar de ponències en congressos internacionals. En aquesta línia, es destaca que és coautor d'un llibre d'anàlisi real i de quatre textos tècnics sobre el caos en convertidors, sistemes d'estructura variable i sistemes continus a trossos, i també d'una patent.

Tanmateix, cal mencionar que ha estat responsable principal o corresponsable de trobades científiques (8th Workshop of Variable Structure Systems, 2004; Recent Trends in Nonlinear Science, 2011; GEMiT, 2003, 2007 i 2008) i de dos programes de recerca al Centre de Recerca Matemàtica, sent també membre de l’IEEE CSS Technical Committee on Variable Structure and Sliding Mode Control.

Finalment, cal dir que Enric Fossas ha estat director del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica (1993-1999) i de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (2003-2009) de la UPC. A més a més, va ser membre del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona (com a estudiant i també com a professor no numerari) i del de la UPC en diverses ocasions. També ha format part del Consell de Govern de la UPC com a representant del personal docent i investigador i, en l'any 2015, va ser president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). [Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec]

Recent Submissions

View more