El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya està format per 13 biblioteques distribuïdes pels diferents campus de la Universitat. Algunes biblioteques són de campus, mentre que d’altres, donen servei a una única facultat o escola.

Totes les biblioteques ofereixen a la comunitat universitària, integrada per estudiants, professors i personal d’administració i serveis, un ampli ventall de serveis com ara el préstec de llibres, l’accés a les col•leccions en paper i en format electrònic, els espais amb ordinadors, els espais de treball individual i de treball en grup o el préstec d’ordinadors portàtils.

Les biblioteques tenen un gran volum de llibres i revistes en format paper, però també cada vegada més, disposen de recursos d’informació en format electrònic com ara les revistes electròniques, les bases de dades, els vídeos o els llibres electrònics que es poden consultar a través del web, accedint a la Biblioteca digital de la UPC, que s’anomena Bibliotècnica.

Les biblioteques de la UPC treballen per oferir als seus usuaris un servei de qualitat, tot adaptant els seus espais, les seves col•leccions i també els seus serveis a les noves exigències que es deriven dels canvis que s’estan produïnt el l’educació superior.

Pàgina web de la Biblioteca digital de la UPC

Recent Submissions

View more