L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és una unitat bàsica que contribueix a la millora de la qualitat docent a la Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant, entre altres, la promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent i la formació de caràcter docent del professorat.

En aquest marc, les seves principals línies d’actuació són les següents:

- Formació del Personal Docent i Investigador (PDI)

- Promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent

Pàgina web de l'Institut

Recent Submissions

View more