L’activitat tècnico-científica des del 2009 (any de la constitució com a grup emergent SGR 2009 525) s’ha orientat cap a la seva consolidació en les àrees de PERSONES (més doctorands, més beques i ampliació de l’equip), RECERCA (més participació a projectes i producció de patents), SOCIETAT (cooperació amb associacions sectorials , participació en comissions avaluadores, direcció de revistes, etc.), INFRASTRUCTURES (nou local i nou laboratori) , DIFUSIÓ (increment de la participació a publicacions, congressos, cursos, etc.) i GESTIÓ (gestió de congressos, projectes de recerca, etc.). La internacionalització del grup s’ha iniciat a través de convenis amb la TUM de Münich i la Università degli Studi de Firenze. S’ha concorregut també a les convocatòries MARIE CURIE i COST, encara sense èxit. Els resultats assolits són optimistes pel impacte assolit entre els recercadors joves que van trobant en el grup una plataforma favorable al desenvolupament de la recerca tècnica en arquitectura. Tanmateix alguns resultats són encara insuficients per la situació econòmica del sector de l’edificació que ha dificultat extraordinàriament la relació amb la indústria.

El objetivo del grupo de investigación es aglutinar y reorientar estratégicamente los esfuerzos e iniciativas de investigación de diferentes profesores de los Departamentos de la UPC relacionados con las tecnologías y las ciencias aplicadas a la materialización de la arquitectura, de la edificación y del urbanismo. Este grupo de investigación está estrechamente vinculado docentemente al Máster de Tecnología de la Arquitectura y al Programa de Doctorado Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo.
El grupo de investigación ya dispone de dos espacios cedidos de trabajo, uno de oficinas y otro de taller, en el edificio CRITT de la ETSAV. Se pueden consultar más datos en la web Laboratori d'innovació i Tecnologia a l'Arquitectura - UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

The aim of the research group is to honor and strategically refocus the efforts and research initiatives off various staff members of the UPC related technologies and applied sciences to materialize architecture, building and urbanism. This group is closely academic linked to the Master of Technology Architecture and the Technology Doctoral Program in Architecture, Building and Urban Construction.
The research group already has two leased spaces of work, an office building and another workshop, on CRITT building at ETSAV. You can find more information on the Web Laboratori d'innovació i Tecnologia a l'Arquitectura - UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

The aim of the research group is to honor and strategically refocus the efforts and research initiatives off various staff members of the UPC related technologies and applied sciences to materialize architecture, building and urbanism. This group is closely academic linked to the Master of Technology Architecture and the Technology Doctoral Program in Architecture, Building and Urban Construction.
The research group already has two leased spaces of work, an office building and another workshop, on CRITT building at ETSAV. You can find more information on the Web Laboratori d'innovació i Tecnologia a l'Arquitectura - UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

Recent Submissions

View more