Recent Submissions

 • Bateries de qüestions bàsiques de materials 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; Rupérez de Gracia, Elisa; Illescas Fernandez, Silvia (2011-09)
  Other
  Open Access
  Fomentar l’estudi i l’aprenentatge autònom de continguts bàsics de les assignatures troncals de materials (Fonaments de Ciència dels Materials, Tecnologia dels Materials i Materials Aeroespacials), de les titulacions ...
 • Elaboració i presentació d’un pòster a una jornada de divulgació 

  Aragoneses Aguado, Andrés (2011-09)
  Other
  Open Access
  Es pretén que els alumnes, en grups de dos o de forma individual, desenvolupin un problema relacionat amb l’assignatura “relativitat especial i ho presentin en format de pòster, primer a l’aula i desprès davant d’un públic ...
 • Anàlisi científic d'una escena de pel·lícula on no es verifiquin les lleis de la física 

  Aragoneses Aguado, Andrés (2011-09)
  Other
  Open Access
  Es pretén que l'alumne sàpiga aplicar els conceptes apresos a classe en un context diferent a l’habitual. L’alumne ha de saber discernir entre els conceptes físics ben aplicats i els que no ho estan, ha de ser prou crític ...
 • Treball de selecció de materials 

  Illescas Fernandez, Silvia; Salán Ballesteros, Maria Núria; Rupérez de Gracia, Elisa (2011-09)
  Other
  Open Access
  L’objectiu principal de l’activitat és desenvolupar l’aprenentatge autònom mitjançant el desenvolupament d’un treball en grup relacionat amb l’àmbit dels materials.
 • Exercicis autoavaluables de mecànica del medi continu 

  Marcé Nogué, Jordi (2011-09)
  Other
  Open Access
 • Disseny i execució autònoma d'una pràctica d'extensometria 

  Bernat Masó, Ernest (2011-09)
  Other
  Open Access
  Desenvolupar una activitat d’aprenentatge autònom basada en l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits a l’assignatura Anàlisis experimental de tensions (4t curs EA) i/o Tècniques d’anàlisi de tensions (4t curs EI). ...
 • Resolución de problemas de materiales como herramienta de aprendizaje autónomo 

  Rupérez de Gracia, Elisa; Salán Ballesteros, Maria Núria; Illescas Fernandez, Silvia (2011-09)
  Other
  Open Access
  El principal objetivo de la actividad es proporcionar herramientas al alumnado para consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito de los materiales, mediante aprendizaje autónomo basado en la resolución ...
 • Desenvolupament de projectes 

  Escrig Pérez, Christian (2011-09)
  Other
  Open Access
  Desenvolupament autònom d’un projecte de manera anàloga al mode operatiu de treball en l’àmbit laboral privat.
 • Los videos como una herramienta para evaluar las competencias transversales de aprendizaje autónomo y de trabajo en grupo 

  Otero Calviño, Beatriz (2011-09)
  Other
  Open Access
  El objetivo principal de la actividad es realizar un video en donde los estudiantes expliquen un tema determinado de la asignatura, que previamente no ha sido explicado en clase. La actividad evalúa las competencias ...