L'activitat científica del grup es centra en (a) la d'avançar en la comprensió de la complexitat dels sistemes socials i ecològics, (b) generar coneixements orientats a desenvolupar i aplicar pràctiques de gestió, governança i tecnologies apropiades mitjançant la recerca i la transferència de tecnologia inter- i transdisciplinàries que integrin les diverses ciències (socials, naturals, tecnològiques, etc.) i (c) promocionar la comunicació científica i les trobades pel desenvolupament de la ciència dins del paradigma de la sostenibilitat.

- Avanzar en la comprensión de la complejidad de los sistemas sociales y ecológicos.
- Generar conocimientos orientados a desarrollar y aplicar prácticas de gestión, governanza y tecnologías apropiadas mediante la investigación y la transferencia de tecnología inter- y trans- disciplinarias que integran las diversas ciencias (sociales, naturales, tecnológicas, etc.).
- Promocionar la comunicación científica y los encuentros para el desarrollo de la ciencia dentro del paradigma de la sostenibilidad.

- Advance in the comprehension of the complexity of interactions of ecological and social systems.
- Generate knowledge for developing and applying integrative techniques to sustainably manage, govern and understand our world by means of inter- ans trans- disciplinary research and technology transfer.
- Promote integrative scientific communication and multidisciplinary encounters to develop the sustainability paradign and science.

- Advance in the comprehension of the complexity of interactions of ecological and social systems.
- Generate knowledge for developing and applying integrative techniques to sustainably manage, govern and understand our world by means of inter- ans trans- disciplinary research and technology transfer.
- Promote integrative scientific communication and multidisciplinary encounters to develop the sustainability paradign and science.

Recent Submissions

View more