Now showing items 1-33 of 33

  ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS - 300018 (4)
  CÀLCUL - 300010 (9)
  CIRCUITS ELECTRÒNICS I SISTEMES D'ALIMENTACIÓ - 300027 (4)
  CIRCUITS ELECTRÒNICS PER A LES TELECOMUNICACIONS - 300032 (4)
  CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS - 300022 (23)
  CIRCUITS I SISTEMES LINEALS - 300019 (12)
  COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES 2 - 300248 (7)
  COMUNICACIONS AUDIOVISUALS - 300034 (4)
  COMUNICACIONS SENSE FIL - 300037 (6)
  EDIFICACIONS AEROPORTUÀRIES - 300239 (3)
  ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS - 300013 (25)
  EMISSORS I RECEPTORS - 300029 (19)
  EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT - 300014 (14)
  ENGINYERIA D'RF - 300031 (13)
  ENGINYERIA DE SOFTWARE RÀDIO - 300039 (1)
  FÍSICA - 300011 (6)
  FONAMENTS DE COMUNICACIONS - 300024 (13)
  FONAMENTS DE TELEMÀTICA - 300016 (8)
  INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS - 300035 (8)
  INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS - 300251 (16)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - 300237 (3)
  INTERCONNEXIÓ DE XARXES - 300021 (3)
  INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS - 300012 (4)
  MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ - 300015 (7)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ - 300025 (5)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 300020 (15)
  PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL - 300023 (6)
  PROJECTE DE PROGRAMACIÓ - 300017 (6)
  REGULACIÓ I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 300303 (1)
  SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES - 300301 (8)
  SISTEMES OPERATIUS - 300028 (8)
  SMART CITIES: INTERNET OF THINGS I REALITAT AUGMENTADA - 300309 (2)
  TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ QUÀNTICA - 300050 (3)