Now showing items 1-47 of 47

  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230604 (1)
  APLICACIONS I SEGURETAT EN INTERNET - 270638 (11)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES - 230625 (8)
  APRENENTATGE PROFUND PER A INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 230706 (5)
  CIÈNCIA DE XARXES - 230619 (1)
  CIRCUITS INTEGRATS I SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA - 230663 (2)
  COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS - 230647 (16)
  COMUNICACIONS DIGITALS - 230600 (9)
  COMUNICACIONS SEGURES EN XARXES DE FIBRA ÒPTICA - 230997 (1)
  CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC - 230637 (6)
  DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A COMUNICACIONS - 230652 (20)
  DISSENY DE SISTEMES INTEGRATS ANALÒGICS I MIXTES - 230665 (1)
  DISSENY FÍSIC DE SISTEMES INTEGRATS - 230667 (10)
  DISSENY MICRO I NANO ELECTRÒNIC - 230646 (3)
  DISSENY NANOELECTRÒNIC DIGITAL - 230731 (1)
  ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS - 230606 (4)
  FONAMENTS DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230603 (13)
  GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ - 230615 (2)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I OPTOELECTRÒNICA - 230653 (4)
  INTERNET DE LES COSES I IP UBIC - 300263 (2)
  INTRODUCCIÓ AL DISSENY MICROELECTRÒNIC - 230736 (1)
  INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA - 230658 (3)
  INVESTIGACIÓ I APLICACIONS EN TECNOLOGIES LÀSER, TERAHERTZ I MICROONES - 230634 (5)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A L'ENGINYERIA ELECTROMAGNÈTICA - 230626 (1)
  MICRO I NANO TECNOLOGIES - 230645 (6)
  MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA - 230608 (1)
  NODES DE SENSORS CORPORALS - 300269 (8)
  PROCESSAMENT AVANÇAT DEL SENYAL: EINES I APLICACIONS - 230685 (1)
  PROCESSAMENT DEL SENYAL PER A ENGINYERIA ELECTRÒNICA - 230691 (1)
  PROCESSAMENT DE SENYAL - 230601 (4)
  PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO - 230620 (8)
  PROCESSAMENT I CONTROL DE POTÈNCIA - 230641 (3)
  PROTECCIÓ DE LES DADES - 230713 (2)
  QUALITAT DE SERVEI EN XARXES - 230616 (4)
  SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA - 230659 (4)
  SENSORS I INTERFÍCIES - 300260 (10)
  SISTEMES DE BAIXA POTENCIA AMB CAPTACIÓ D'ENERGIA - 300266 (4)
  SISTEMES DE COMUNICACIONS MÒBILS 5G - 230709 (9)
  SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230649 (10)
  SISTEMES DIGITALS AVANÇATS - 230644 (1)
  TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS - 230642 (2)
  TECNOLOGIES AVANÇADES DEL LLENGUATGE HUMÀ - 270709 (2)
  TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA - 230631 (1)
  TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC - 230657 (5)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 230621 (2)
  XARXES DE COMUNICACIÓ - 230650 (12)
  XARXES SOCIALS: TEORIA I IMPLEMENTACIÓ - 230721 (2)