Now showing items 1-35 of 35

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230604 (1)
APLICACIONS I SEGURETAT EN INTERNET - 270638 (1)
APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES - 230625 (4)
APRENENTATGE PROFUND PER A INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 230706 (3)
CIÈNCIA DE XARXES - 230619 (1)
COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS - 230647 (11)
COMUNICACIONS DIGITALS - 230600 (7)
CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC - 230637 (2)
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A COMUNICACIONS - 230652 (12)
DISSENY FÍSIC DE SISTEMES INTEGRATS - 230667 (6)
ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS - 230606 (4)
FONAMENTS DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230603 (8)
GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ - 230615 (2)
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I OPTOELECTRÒNICA - 230653 (4)
INTERNET DE LES COSES I IP UBIC - 300263 (2)
INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA - 230658 (3)
MÈTODES NUMÈRICS PER A L'ENGINYERIA ELECTROMAGNÈTICA - 230626 (1)
MICRO I NANO TECNOLOGIES - 230645 (6)
MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA - 230608 (1)
NODES DE SENSORS CORPORALS - 300269 (6)
PROCESSAMENT DEL SENYAL PER A ENGINYERIA ELECTRÒNICA - 230691 (1)
PROCESSAMENT DE SENYAL - 230601 (4)
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO - 230620 (6)
PROTECCIÓ DE LES DADES - 230713 (1)
SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA - 230659 (4)
SENSORS I INTERFÍCIES - 300260 (6)
SISTEMES DE BAIXA POTENCIA AMB CAPTACIÓ D'ENERGIA - 300266 (4)
SISTEMES DE COMUNICACIONS MÒBILS 5G - 230709 (3)
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230649 (6)
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS - 230644 (1)
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS - 230642 (2)
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA - 230631 (1)
TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC - 230657 (4)
VISIÓ PER COMPUTADOR - 230621 (2)
XARXES DE COMUNICACIÓ - 230650 (9)