Now showing items 1-60 of 60

ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA - 230023 (13)
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA II - 230203 (9)
ÀLGEBRA LINEAL - 230080 (10)
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (6)
ANTENES - 230053 (8)
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (13)
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (3)
CÀLCUL - 230001 (12)
CÀLCUL VECTORIAL - 230083 (12)
CIRCUITS I SISTEMES LINEALS - 230084 (6)
CODIFICACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS - 230027 (2)
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230051 (13)
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA - 230025 (3)
COMUNICACIONS ÒPTIQUES - 230055 (11)
CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (14)
CONTROL REMOT DE SISTEMES - 230108 (3)
DESCRIPCIÓ I RECUPERACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS - 230204 (1)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (4)
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 230120 (4)
DISSENY DIGITAL - 230019 (4)
ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
ELECTROMAGNETISME - 230007 (13)
ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS - 230036 (2)
ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (12)
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (4)
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230082 (2)
FONAMENTS DE FÍSICA - 230081 (11)
FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (10)
FONAMENTS DE MICRO I NANOTECNOLOGIES - 230035 (2)
FOTÒNICA - 230478 (12)
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (9)
GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS - 230155 (2)
INFRAESTRUCTURES DE XARXA - 230041 (13)
INSTRUMENTACIÓ I SISTEMES DE MESURA - 230122 (3)
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (27)
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (15)
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (20)
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 230089 (5)
MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (14)
MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ - 230085 (10)
MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (12)
MICROONES - 230052 (13)
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230090 (5)
PARAL·LELISME - 270020 (44)
PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS - 230153 (2)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 230087 (9)
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO - 230024 (13)
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (6)
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA - 230200 (6)
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230086 (2)
PROJECTE AVANÇAT D'ENGINYERIA DE SISTEMES TELEMÀTICS - 230162 (1)
PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (18)
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (14)
RADIOCOMUNICACIONS - 230054 (15)
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
SENYALS I SISTEMES - 230088 (14)
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (2)
SISTEMES DE TELEVISIÓ - 230201 (1)
TECNOLOGIA I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - 230026 (1)
XARXES SENSE FILS - 230150 (1)