Now showing items 1-67 of 67

  ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA - 230023 (18)
  ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA II - 230203 (9)
  ÀLGEBRA LINEAL - 230080 (17)
  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (9)
  ANTENES - 230053 (15)
  APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (18)
  APRENENTATGE PER REFORÇ I APRENENTATGE PROFUND - 230817 (1)
  ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (4)
  CÀLCUL - 230001 (15)
  CÀLCUL VECTORIAL - 230083 (20)
  CIRCUITS I SISTEMES LINEALS - 230084 (12)
  CODIFICACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS - 230027 (2)
  COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230051 (16)
  COMUNICACIONS MULTIMÈDIA - 230025 (3)
  COMUNICACIONS ÒPTIQUES - 230055 (16)
  CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (27)
  CONTROL REMOT DE SISTEMES - 230108 (3)
  DESCRIPCIÓ I RECUPERACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS - 230204 (1)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (8)
  DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 230120 (6)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
  ELECTROMAGNETISME - 230007 (20)
  ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS - 230036 (2)
  ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (14)
  ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (3)
  FÍSICA QUÀNTICA - 230800 (1)
  FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230082 (2)
  FONAMENTS DE FÍSICA - 230081 (17)
  FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (10)
  FONAMENTS DE MICRO I NANOTECNOLOGIES - 230035 (2)
  FOTÒNICA - 230478 (19)
  FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (17)
  GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS - 230155 (2)
  INFRAESTRUCTURES DE XARXA - 230041 (19)
  INSTRUMENTACIÓ I SISTEMES DE MESURA - 230122 (6)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (43)
  INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (20)
  INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (34)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 230089 (9)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (44)
  MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ - 230085 (18)
  MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (18)
  MICROONES - 230052 (18)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230090 (12)
  PARAL·LELISME - 270020 (55)
  PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS - 230153 (2)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 230087 (18)
  PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO - 230024 (15)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (17)
  PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA - 230200 (6)
  PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230086 (7)
  PROJECTE AVANÇAT D'ENGINYERIA DE SISTEMES TELEMÀTICS - 230162 (1)
  PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (18)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (20)
  RADIOCOMUNICACIONS - 230054 (19)
  REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (58)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (54)
  SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (4)
  SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ DE FIBRA-ÓPTICA PER A INTERNET (IP SOBRE WDM) - 230255 (2)
  SISTEMES DE TELEVISIÓ - 230201 (1)
  TECNOLOGIA I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - 230026 (1)
  XARXES ÒPTIQUES INTEL·LIGENTS - 230261 (1)
  XARXES SENSE FILS - 230150 (1)