Now showing items 1-46 of 46

  ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA - 230023 (17)
  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 230002 (3)
  AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES PER A LES TELECOMUNICACIONS - 230064 (4)
  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (9)
  ANTENES I MICROONES - 230068 (5)
  APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (17)
  ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (4)
  CÀLCUL - 230001 (14)
  CÀLCUL AVANÇAT - 230006 (3)
  CIRCUITS LINEALS - 230008 (7)
  CODIFICACIÓ D'ÀUDIO I VÍDEO - 230070 (3)
  COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230061 (8)
  COMUNICACIONS MULTIMÈDIA - 230025 (3)
  CONTROL REMOT DE SISTEMES - 230108 (3)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
  ELECTROMAGNETISME - 230007 (18)
  ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS - 230072 (2)
  ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (3)
  FÍSICA QUÀNTICA - 230800 (1)
  FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230004 (6)
  FONAMENTS DE FÍSICA - 230003 (8)
  FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (16)
  FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (16)
  GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS - 230155 (2)
  INFRAESTRUCTURES DE XARXA - 230041 (19)
  INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (20)
  INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (31)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS - 230017 (9)
  METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230010 (2)
  PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS - 230153 (2)
  PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA - 230011 (8)
  PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO - 230024 (15)
  PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS - 230063 (4)
  PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA - 230200 (6)
  PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES - 230071 (1)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (18)
  RADIOCOMUNICACIONS - 230065 (9)
  REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
  SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230304 (1)
  SENYALS I SISTEMES - 230012 (16)
  SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (3)
  SISTEMES DE CONTROL - 230033 (6)
  SISTEMES ELECTRÒNICS BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230067 (7)
  TRANSMISSIÓ PER CABLE - 230069 (6)
  XARXES SENSE FILS - 230150 (1)