Now showing items 1-45 of 45

ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA - 230023 (13)
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 230002 (3)
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES PER A LES TELECOMUNICACIONS - 230064 (4)
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (6)
ANTENES I MICROONES - 230068 (5)
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (13)
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (3)
CÀLCUL - 230001 (12)
CÀLCUL AVANÇAT - 230006 (3)
CIRCUITS LINEALS - 230008 (7)
CODIFICACIÓ D'ÀUDIO I VÍDEO - 230070 (3)
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230061 (8)
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA - 230025 (3)
CONTROL REMOT DE SISTEMES - 230108 (3)
DISSENY DIGITAL - 230019 (4)
ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
ELECTROMAGNETISME - 230007 (13)
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS - 230072 (2)
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (4)
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230004 (6)
FONAMENTS DE FÍSICA - 230003 (8)
FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (10)
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (9)
GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS - 230155 (2)
INFRAESTRUCTURES DE XARXA - 230041 (13)
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (15)
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (20)
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS - 230017 (9)
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230010 (2)
PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS - 230153 (2)
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA - 230011 (8)
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO - 230024 (13)
PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS - 230063 (4)
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA - 230200 (6)
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES - 230071 (1)
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (14)
RADIOCOMUNICACIONS - 230065 (7)
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230304 (1)
SENYALS I SISTEMES - 230012 (16)
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (2)
SISTEMES DE CONTROL - 230033 (6)
SISTEMES ELECTRÒNICS BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230067 (7)
TRANSMISSIÓ PER CABLE - 230069 (6)
XARXES SENSE FILS - 230150 (1)