Now showing items 1-35 of 35

  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 230002 (3)
  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (8)
  ANTENES - 230053 (13)
  APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (17)
  ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (4)
  CÀLCUL - 230001 (14)
  CÀLCUL AVANÇAT - 230006 (3)
  CIRCUITS LINEALS - 230008 (7)
  COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230051 (15)
  COMUNICACIONS ÒPTIQUES - 230055 (14)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
  ELECTROMAGNETISME - 230007 (16)
  ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS - 230072 (2)
  ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (3)
  FÍSICA QUÀNTICA - 230800 (1)
  FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230004 (6)
  FONAMENTS DE FÍSICA - 230003 (8)
  FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (10)
  FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (15)
  INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (19)
  INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (30)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS - 230017 (9)
  METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230010 (2)
  MICROONES - 230052 (17)
  PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA - 230011 (8)
  PROCESSAMENT DEL SENYAL EN COMUNICACIONS - 230056 (6)
  PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES - 230071 (1)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (17)
  RADIOCOMUNICACIONS - 230054 (17)
  REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
  SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230304 (1)
  SENYALS I SISTEMES - 230012 (16)
  SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230057 (5)
  SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (3)