Now showing items 1-39 of 39

ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 230002 (3)
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230066 (5)
ANTENES - 230053 (7)
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (11)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS II - 11512 (7)
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA - 230804 (2)
CÀLCUL - 230001 (11)
CÀLCUL AVANÇAT - 230006 (3)
CIRCUITS LINEALS - 230008 (7)
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230051 (10)
COMUNICACIONS ÒPTIQUES - 230055 (10)
DISSENY DE CIRCUITS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 11506 (3)
DISSENY DIGITAL - 230019 (4)
ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
ELECTROMAGNETISME - 230007 (11)
ELECTRÒNICA PER A LES COMUNICACIONS - 230072 (2)
EMISSORS I RECEPTORS - 11507 (4)
ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 230805 (4)
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA - 230004 (6)
FONAMENTS DE FÍSICA - 230003 (8)
FONAMENTS DELS ORDINADORS - 230005 (9)
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS - 230014 (6)
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (14)
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES - 230015 (15)
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT DE SENYALS AUDIOVISUALS - 230017 (9)
METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES - 230010 (1)
MICROONES - 230052 (11)
PROBABILITAT, PROCESSOS ESTOCÀSTICS I ESTADÍSTICA - 230011 (8)
PROCESSAMENT DEL SENYAL EN COMUNICACIONS - 230056 (6)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT - 11520 (1)
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES - 230071 (1)
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (12)
RADIOCOMUNICACIONS - 230054 (13)
REGULACIÓ, ECONOMIA I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS - 230810 (1)
SEMINARI D'ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230304 (1)
SENYALS I SISTEMES - 230012 (16)
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230057 (5)
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (1)
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 11504 (2)