Now showing items 1-92 of 92

AERODINÀMICA - 240649 (2)
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA - 230451 (16)
ALGORÍSMIA - 270021 (18)
AMPLIACIÓ DE MECÀNICA - 240401 (5)
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (7)
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (3)
ANTENES I MICROONES - 230068 (5)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 270018 (45)
ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (4)
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
BIOFÍSICA 1 - 230459 (16)
BIOFÍSICA 2 - 230479 (12)
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
CÀLCUL 1 - 230450 (16)
CÀLCUL 2 - 230455 (16)
COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (1)
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES - 230061 (8)
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
DINÀMICA DE GASOS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA - 220026 (1)
DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (3)
ELECTROMAGNETISME - 230465 (14)
ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS - 230036 (2)
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 230037 (1)
ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (12)
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 270014 (4)
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
ESTAT SÒLID - 230469 (14)
ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES - 270012 (113)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (10)
FÍSICA 1 - 230452 (16)
FÍSICA 2 - 230457 (16)
FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (4)
FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (14)
FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 270151 (10)
FÍSICA QUÀNTICA - 230463 (14)
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
FOTÒNICA - 230478 (12)
FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (3)
INSTRUMENTACIÓ - 230476 (14)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (17)
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (23)
INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (20)
MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
MECÀNICA - 230467 (14)
MECÀNICA II - 220051 (4)
MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (12)
MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
MÈTODES MATEMÀTICS 1 - 230456 (16)
MÈTODES MATEMÀTICS 2 - 230461 (14)
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 1 - 230454 (16)
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 - 230464 (14)
MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
NANOTECNOLOGIA - 230484 (5)
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (12)
PARAL·LELISME - 270020 (37)
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 230460 (14)
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (6)
PROJECTE AVANÇAT D'ENGINYERIA DE SISTEMES TELEMÀTICS - 230162 (1)
PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (14)
QUÍMICA INORGÀNICA - 230453 (16)
QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA - 230458 (16)
RELATIVITAT GENERAL - 230489 (10)
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
SISTEMES DINÀMICS - 200213 (1)
SISTEMES ELECTRÒNICS BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230067 (7)
SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRAMABLES - 230031 (3)
SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
SISTEMES OPERATIUS - 270011 (44)
TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (14)
TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (7)
TEORIA DE CIRCUITS - 230472 (14)
TEORIA DE CONTROL - 230475 (12)
TEORIA DE GALOIS - 200201 (4)
TEORIA DEL SENYAL - 230474 (12)
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES - 240141 (25)
TERMODINÀMICA - 230462 (14)
TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (6)
TRANSMISSIÓ PER CABLE - 230069 (6)
VEHICLES - 240610 (4)
XARXES DE COMPUTADORS - 270016 (113)