Now showing items 1-35 of 35

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES - 230604 (1)
APLICACIONS I SEGURETAT EN INTERNET - 270638 (1)
APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES - 230625 (4)
APRENENTATGE PROFUND PER A INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 230706 (3)
CIÈNCIA DE XARXES - 230619 (1)
COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS - 230647 (11)
COMUNICACIONS DIGITALS - 230600 (7)
COMUNICACIONS MÒBILS AVANÇADES - 230612 (3)
CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC - 230637 (2)
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A COMUNICACIONS - 230652 (12)
ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS - 230606 (4)
FIBRES I TELECOMUNICACIONS - 230566 (1)
FONAMENTS DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230603 (8)
FOTÒNICA INTEGRADA - 230567 (1)
GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ - 230615 (2)
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I OPTOELECTRÒNICA - 230653 (4)
INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA - 230658 (3)
MÈTODES NUMÈRICS PER A L'ENGINYERIA ELECTROMAGNÈTICA - 230626 (1)
MICRO I NANO TECNOLOGIES - 230645 (6)
MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA - 230608 (1)
OPTOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA - 230569 (1)
PROCESSAMENT DE SENYAL - 230601 (4)
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO - 230620 (6)
PROCESSOS ESTOCÀSTICS - 230630 (1)
PROTECCIÓ DE LES DADES - 230713 (1)
SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA - 230659 (4)
SISTEMES DE COMUNICACIONS MÒBILS 5G - 230709 (3)
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - 230649 (6)
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS - 230644 (1)
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS - 230642 (2)
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA - 230631 (1)
TENDÈNCIES FUTURES EN COMUNICACIONS MÒBILS - 230353 (1)
TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC - 230657 (4)
VISIÓ PER COMPUTADOR - 230621 (2)
XARXES DE COMUNICACIÓ - 230650 (9)