Now showing items 1-61 of 61

  AERODINÀMICA - 240649 (2)
  ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
  ÀLGEBRA LINEAL - 240011 (47)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (10)
  AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
  ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
  ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL - 240603 (1)
  BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
  CÀLCUL I - 240012 (46)
  CÀLCUL II - 240022 (49)
  COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA - 240402 (1)
  CORROSIÓ I DEGRADACIÓ - 240361 (3)
  DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL - 240650 (2)
  DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
  DINÀMICA DE SISTEMES - 240043 (33)
  ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (41)
  ELECTROMAGNETISME - 240031 (50)
  ELECTRÒNICA - 240072 (84)
  ELECTROTÈCNIA - 240053 (30)
  ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
  ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
  ENGINYERIA DEL FOC - 240611 (1)
  ESTADÍSTICA - 240042 (49)
  ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS - 240331 (4)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (14)
  FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC - 240508 (1)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 240015 (27)
  GEOMETRIA - 240021 (37)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
  INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
  LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
  MATERIALS CERÀMICS - 240333 (8)
  MATERIALS METÀL·LICS - 240362 (5)
  MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS - 240351 (3)
  MATERIALS PLÀSTICS I COMPÒSITS - 240341 (3)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 240061 (65)
  MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 240054 (32)
  MECÀNICA FONAMENTAL - 240013 (41)
  METAL·LÚRGIA FÍSICA - 240334 (7)
  MÈTODES NUMÈRICS - 240032 (41)
  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ - 240062 (26)
  PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
  PROPIETATS FÍSIQUES DELS MATERIALS - 240371 (4)
  PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS - 240372 (5)
  QUÍMICA I - 240014 (25)
  QUÍMICA II - 240024 (27)
  QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA - 240614 (1)
  RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240063 (32)
  SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
  SISTEMES DE FABRICACIÓ - 240073 (19)
  SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
  SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
  TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
  TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT - 240055 (16)
  TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (19)
  TEORIA DE MÀQUINES - 240332 (5)
  TERMODINÀMICA - 240052 (63)
  TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 240023 (49)
  VEHICLES - 240610 (4)