Now showing items 1-103 of 103

  ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS) I SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA - 240274 (2)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIONS - 240EI525 (9)
  AERODINÀMICA - 240245 (10)
  AERODINÀMICA - 240AU012 (6)
  AMPLIACIÓ D'ELECTRÒNICA - 240EI013 (14)
  AMPLIACIÓ DE MÀQUINES TÈRMIQUES - 240IEN33 (3)
  ANÀLISI DE DADES DE TRANSPORT I LOGÍSTICA - 240ST014 (5)
  ANÀLISI ESTRUCTURAL AVANÇAT - 240ICE33 (1)
  ASSAIG DE MÀQUINES - 240IME32 (2)
  BIOMATERIALS - 240IMA11 (1)
  CÀLCUL DE MÀQUINES - 240IME11 (4)
  CENTRALS NUCLEARS - 240IEN21 (4)
  CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ - 240IEN32 (6)
  COMPLEXOS INDUSTRIALS - 240EO022 (4)
  CONSTRUCCIONS I ARQUITECTURA INDUSTRIAL - 240EI026 (9)
  CONTROL, VERIFICACIONS I AUDITORIES - 240EQ023 (3)
  CONTROL DE GESTIÓ I COSTOS - 240IOI32 (4)
  CONTROL DE PROCESSOS - 240EI011 (12)
  CONTROL NO LINEAL, ÒPTIM I PREDICTIU - 240IAU21 (4)
  CONVERSIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA - 240IEL31 (3)
  DINÀMICA DE L'AUTOMÒBIL - 240AU017 (7)
  DIRECCIÓ, SUSPENSIÓ I FRENS - 240244 (7)
  DIRECCIÓ COMERCIAL - 240EO013 (6)
  DIRECCIÓ D'EMPRESES - 240EO033 (7)
  DIRECCIÓ D'OPERACIONS - 240IOI21 (5)
  DIRECCIÓ FINANCERA - 240EO014 (2)
  DISSENY, ECODISSENY I RECICLATGE - 240EM122 (1)
  DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS - 240IEN34 (3)
  DISSENY DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT - 240IOI33 (6)
  DISSENY DE MÀQUINES I ACCIONAMENTS ELÈCTRICS - 240IEL32 (3)
  DISSENY MECÀNIC - 240IME31 (1)
  DISSENY SOBRE SILICI - 240IEE21 (3)
  ECONOMIA DEL TRANSPORT - 250ST016 (1)
  ECONOMIA I LEGISLACIÓ EN TRANSPORT I LOGÍSTICA - 240ST021 (1)
  ECONOMIA MUNDIAL - 240EO312 (8)
  ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒBIL - 240AU025 (5)
  ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL - 240AU032 (6)
  EMBALATGE - 240ST1036 (5)
  EMMAGATZEMATGE DE L'ENERGIA - 820773 (2)
  ENERGIES RENOVABLES - 240IEN11 (3)
  ESTADÍSTICA APLICADA - 240335 (15)
  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ - 240ICE21 (2)
  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I MIXTES - 240ICE32 (5)
  FONAMENTS DE ROBÒTICA - 240IAU11 (4)
  FONAMENTS GEOMÈTRICS PER AL DISSENY DE ROBOTS - 240AR059 (3)
  GESTIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - 240IEN31 (6)
  GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 240EQ312 (2)
  INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - 240EI533 (5)
  INSTAL·LACIONS - 240EI035 (1)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN AUTOMOCIÓ - 240277 (3)
  INTENSIFICACIÓ EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA - 820761 (1)
  INTRODUCCIÓ ALS VEHICLES DE COMPETICIÓ - 240AU212 (7)
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 240EI022 (9)
  MÀQUINES TÈRMIQUES - 240EI021 (8)
  MATERIALS AMB APLICACIONS AL TRANSPORT - 240EM143 (1)
  MATERIALS EN AUTOMOCIÓ - 240AU013 (2)
  MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS - 240EO314 (6)
  MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI PER A L'ENGINYERIA ELÈCTRICA - 240IEL11 (4)
  MÈTODES NUMÈRICS EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA - 820757 (1)
  MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I - 240IOI11 (3)
  METODOLOGIA DEL DISSENY DE MÀQUINES - 240IME34 (2)
  MICROCOMPUTADORS - 240IEE31 (5)
  MODELAT, IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS - 240AR013 (5)
  MODELITZACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS - 240ST012 (4)
  MODELS I EINES D'ORGANITZACIÓ - 240215 (1)
  MODELS I EINES DE DECISIÓ - 240EO023 (3)
  MOTORS ELÈCTRICS - 240264 (1)
  NANOTECNOLOGIA - 240EM134 (1)
  OPERACIONS EN SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS - 250ST013 (1)
  OPTIMITZACIÓ EN CONTROL I ROBÒTICA - 240AR014 (5)
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 240EI515 (10)
  PNEUMÀTICS - 240AU023 (5)
  POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA - 240EO025 (8)
  PRESTACIONS I TRANSMISSIÓ - 240243 (4)
  PROJECTES D'INSTAL·LACIONS - 240381 (1)
  RECONEIXEMENT DE FORMES I APRENENTATGE AUTOMÀTIC - 240AR022 (5)
  RECURSOS HUMANS - 240EI532 (10)
  RISC I SEGURETAT - 240EQ031 (3)
  ROBÒTICA INDUSTRIAL I DE SERVEIS - 240IAU33 (4)
  ROBÒTICA MÈDICA - 240AR063 (7)
  ROBOTS MÒBILS I NAVEGACIÓ - 240AR023 (7)
  SENYALS BIOMÈDICS - 240IBI11 (4)
  SISTEMA DE DIRECCIÓ, SUSPENSIÓ I FRENADA - 240AU024 (9)
  SISTEMES D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 240IEE32 (3)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ - 240EO035 (5)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ - 240IOI34 (2)
  SISTEMES D'INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 240IEE11 (2)
  SISTEMES DE PERCEPCIÓ - 240IAU32 (6)
  SISTEMES DE SEGURETAT DE L'AUTOMÒBIL - 240AU035 (4)
  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I PRESTACIONS - 240AU022 (8)
  SISTEMES DE TRANSPORT INTERN I SIMULACIÓ DE PROCESSOS - 240IME35 (4)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 240IEL21 (4)
  SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 240IEE33 (2)
  SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ - 240EI024 (11)
  TECNOLOGIA DE MÀQUINES - 240EI012 (36)
  TECNOLOGIA ELÈCTRICA - 240EI014 (10)
  TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 240EI031 (10)
  TECNOLOGIA QUÍMICA - 240EI034 (8)
  TEORIA D'ESTRUCTURES - 240EI016 (12)
  TRANSPORTS - 240EI023 (8)
  VEHICLES HÍBRIDS - 240AU444 (3)
  VIBRACIONS MECÀNIQUES - 240IME21 (5)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 240AR015 (12)