Now showing items 1-61 of 61

  AERODINÀMICA - 240649 (2)
  ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
  ÀLGEBRA LINEAL - 240011 (43)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (10)
  AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
  ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
  ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL - 240603 (1)
  BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
  CÀLCUL I - 240012 (40)
  CÀLCUL II - 240022 (44)
  CINÈTICA I REACTORS - 240261 (4)
  COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA - 240402 (1)
  DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL - 240650 (2)
  DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
  DINÀMICA DE SISTEMES - 240043 (31)
  DISSENY DE SISTEMES MECÀNICS - 240242 (5)
  ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (37)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 240252 (13)
  ELECTROMAGNETISME - 240031 (48)
  ELECTRÒNICA - 240072 (84)
  ELECTROTÈCNIA I MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240251 (11)
  ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
  ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
  ENGINYERIA DEL FOC - 240611 (1)
  ESTADÍSTICA - 240042 (49)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 240254 (10)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 240263 (5)
  EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA - 240233 (7)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (14)
  FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC - 240508 (1)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 240015 (27)
  GEOMETRIA - 240021 (33)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
  INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
  LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
  MATERIALS - 240033 (26)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 240061 (62)
  MECÀNICA FONAMENTAL - 240013 (41)
  MÈTODES NUMÈRICS EN L'ENGINYERIA QUÍMICA - 240241 (3)
  OPERACIONS BÀSIQUES - 240262 (6)
  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ - 240062 (24)
  PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
  QUÍMICA ANALÍTICA - 240231 (7)
  QUÍMICA I - 240214 (3)
  QUÍMICA II - 240224 (3)
  QUÍMICA INDUSTRIAL - 240272 (7)
  QUÍMICA ORGÀNICA - 240232 (8)
  QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA - 240614 (1)
  SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 240271 (7)
  SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
  SISTEMES DE FABRICACIÓ - 240073 (17)
  SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
  SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
  TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
  TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (19)
  TERMODINÀMICA - 240052 (61)
  TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 240023 (49)
  TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN ELS PROCESSOS QUÍMICS - 240253 (11)
  VEHICLES - 240610 (4)