Now showing items 1-60 of 60

AERODINÀMICA - 240649 (2)
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
ÀLGEBRA LINEAL - 240011 (23)
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (7)
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL - 240603 (1)
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
CÀLCUL I - 240012 (24)
CÀLCUL II - 240022 (19)
CINÈTICA I REACTORS - 240261 (4)
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL - 240650 (2)
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
DINÀMICA DE SISTEMES - 240043 (14)
DISSENY DE SISTEMES MECÀNICS - 240242 (5)
ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (17)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 240252 (13)
ELECTROMAGNETISME - 240031 (13)
ELECTRÒNICA - 240072 (13)
ELECTROTÈCNIA I MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240251 (11)
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
ENGINYERIA DEL FOC - 240611 (1)
ESTADÍSTICA - 240042 (12)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 240254 (10)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 240263 (5)
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA - 240233 (7)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (10)
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC - 240508 (1)
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 240015 (27)
GEOMETRIA - 240021 (12)
GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
MATERIALS - 240033 (14)
MECÀNICA DE FLUIDS - 240061 (17)
MECÀNICA FONAMENTAL - 240013 (31)
MÈTODES NUMÈRICS EN L'ENGINYERIA QUÍMICA - 240241 (3)
OPERACIONS BÀSIQUES - 240262 (6)
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ - 240062 (12)
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
QUÍMICA ANALÍTICA - 240231 (7)
QUÍMICA I - 240214 (3)
QUÍMICA II - 240224 (3)
QUÍMICA INDUSTRIAL - 240272 (7)
QUÍMICA ORGÀNICA - 240232 (8)
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA - 240614 (1)
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 240271 (7)
SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
SISTEMES DE FABRICACIÓ - 240073 (9)
SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (14)
TERMODINÀMICA - 240052 (19)
TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 240023 (10)
TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN ELS PROCESSOS QUÍMICS - 240253 (11)
VEHICLES - 240610 (4)