Now showing items 1-84 of 84

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (34)
AERODINÀMICA - 240649 (2)
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
ÀLGEBRA LINEAL - 240011 (24)
ALGORÍSMIA - 270021 (24)
AMPLIACIÓ DE MECÀNICA - 240401 (5)
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (7)
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (52)
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL - 240603 (1)
APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (27)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (16)
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (47)
ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (4)
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
CÀLCUL I - 240012 (25)
CÀLCUL II - 240022 (19)
CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (14)
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL - 240650 (2)
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
DINÀMICA DE SISTEMES - 240043 (14)
DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (14)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (17)
ELECTROMAGNETISME - 240031 (14)
ELECTRÒNICA - 240072 (14)
ELECTROTÈCNIA - 240053 (15)
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
ENGINYERIA DEL FOC - 240611 (1)
EQUACIONS DIFERENCIALS - 240131 (17)
ESTADÍSTICA - 240042 (13)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (10)
FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (4)
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC - 240508 (1)
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 240015 (27)
FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (3)
GEOMETRIA - 240021 (12)
GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
GRÀFICS - 270022 (17)
INFORMÀTICA - 240132 (1)
INSTRUMENTACIÓ - 230476 (14)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (19)
INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (14)
MATERIALS - 240033 (14)
MECÀNICA - 240133 (14)
MECÀNICA DE FLUIDS - 240061 (17)
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 240054 (10)
MECÀNICA FONAMENTAL - 240013 (31)
MÈTODES NUMÈRICS - 240032 (16)
MULTIPROCESSADORS - 270062 (16)
NANOTECNOLOGIA - 230484 (5)
OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ - 240162 (15)
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ - 240062 (12)
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (6)
PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (33)
QUÍMICA I - 240014 (22)
QUÍMICA II - 240024 (16)
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA - 240614 (1)
RELATIVITAT GENERAL - 230489 (10)
RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240063 (10)
SENYALS I SISTEMES - 230088 (14)
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
SISTEMES DE FABRICACIÓ - 240073 (9)
SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT - 240055 (8)
TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (15)
TECNOLOGIA I SELECCIÓ DE MATERIALS - 240151 (14)
TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (7)
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES - 240141 (25)
TERMODINÀMICA - 240052 (20)
TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 240023 (10)
TERMOTÈCNIA - 240171 (12)
VEHICLES - 240610 (4)