Now showing items 1-88 of 88

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (51)
  AERODINÀMICA - 240649 (2)
  ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX - 240626 (2)
  ÀLGEBRA LINEAL - 240011 (44)
  ALGORÍSMIA - 270021 (35)
  AMPLIACIÓ DE MECÀNICA - 240401 (5)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 240507 (10)
  AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240635 (3)
  ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF - 240636 (4)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (80)
  ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL - 240603 (1)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (39)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (22)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (58)
  ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (8)
  BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA - 240641 (2)
  BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
  CÀLCUL I - 240012 (41)
  CÀLCUL II - 240022 (45)
  COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA - 240402 (1)
  CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (29)
  DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL - 240650 (2)
  DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS - 240607 (4)
  DINÀMICA DE SISTEMES - 240043 (32)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (18)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (37)
  ELECTROMAGNETISME - 240031 (49)
  ELECTRÒNICA - 240072 (84)
  ELECTROTÈCNIA - 240053 (29)
  ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA - 240404 (3)
  ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT - 240628 (2)
  ENGINYERIA DEL FOC - 240611 (1)
  EQUACIONS DIFERENCIALS - 240131 (17)
  ESTADÍSTICA - 240042 (49)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 240025 (14)
  FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (6)
  FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC - 240508 (1)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 240618 (1)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 240015 (27)
  FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (5)
  GEOMETRIA - 240021 (34)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
  GRÀFICS - 270022 (20)
  INFORMÀTICA - 240132 (1)
  INSTRUMENTACIÓ - 230476 (22)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (29)
  INTRODUCCIÓ A DATA SCIENCE - 240615 (3)
  LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA - 240637 (3)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (44)
  MATERIALS - 240033 (26)
  MECÀNICA - 240133 (33)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 240061 (64)
  MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 240054 (32)
  MECÀNICA FONAMENTAL - 240013 (41)
  MÈTODES NUMÈRICS - 240032 (41)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (23)
  NANOTECNOLOGIA - 230484 (6)
  OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ - 240162 (47)
  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ - 240062 (25)
  PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL - 240502 (5)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (17)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (43)
  QUÍMICA I - 240014 (25)
  QUÍMICA II - 240024 (27)
  QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA - 240614 (1)
  RELATIVITAT GENERAL - 230489 (17)
  RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 240063 (31)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (57)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (54)
  SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
  SISTEMES DE CONTROL LINEALS: DESCRIPCIÓ INTERNA - 240625 (2)
  SISTEMES DE FABRICACIÓ - 240073 (18)
  SISTEMES DE GESTIÓ - 240632 (1)
  SISTEMES MECÀNICS - 240609 (2)
  TALLER DE FABRICACIÓ - 240503 (3)
  TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT - 240055 (16)
  TECNOLOGIA DE LA LLUM - 240407 (5)
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 240051 (19)
  TECNOLOGIA I SELECCIÓ DE MATERIALS - 240151 (23)
  TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (10)
  TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES - 240141 (36)
  TERMODINÀMICA - 240052 (62)
  TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 240023 (49)
  TERMOTÈCNIA - 240171 (42)
  VEHICLES - 240610 (4)