Now showing items 1-59 of 59

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 24464 (5)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 24802 (25)
  ÀLGEBRA LINEAL - 21761 (12)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - 24361 (4)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - 24417 (5)
  CÀLCUL I - 21762 (68)
  CÀLCUL II - 21862 (79)
  CÀLCUL INTEGRAL - 22762 (21)
  CINÈTICA QUÍMICA APLICADA - 23865 (2)
  CIRCULACIÓ DE FLUIDS - 23862 (29)
  CONTROL ANALÍTIC DE PROCESSOS INDUSTRIALS - 24365 (2)
  CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 24868 (6)
  DISSENY D'EQUIPS I INSTAL.LACIONS - 25872 (15)
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 24769 (5)
  ELECTROTÈCNIA - 23763 (19)
  ENGINYERIA DE MÀQUINES TÈRMIQUES - 25871 (6)
  ENLLAÇ I ESTRUCTURA - 21863 (15)
  EQUILIBRIS IÒNICS - 21766 (22)
  ESTADÍSTICA - 23761 (19)
  ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 25764 (14)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 23867 (27)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 23863 (5)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III - 24865 (8)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA IV - 25762 (9)
  EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA I - 22864 (24)
  EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA II - 22865 (12)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA - 21866 (22)
  FENÒMENS DE TRANSPORT - 23762 (32)
  FÍSICA I - 21763 (47)
  FÍSICA II - 22861 (31)
  INFORMÀTICA APLICADA - 22765 (21)
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 24363 (3)
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 24706 (28)
  MATERIALS - 22763 (10)
  MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS - 23866 (8)
  MÈTODES NUMÈRICS - 22761 (33)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE L'ENGINYERIA QUÍMICA - 23766 (16)
  OPERACIONS DE SEPARACIÓ - 24767 (27)
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 24765 (15)
  PROJECTES - 25763 (4)
  QUÍMICA AMBIENTAL - 240EQ311 (1)
  QUÍMICA AMBIENTAL - 24322 (5)
  QUÍMICA ANALÍTICA - 22863 (24)
  QUÍMICA DE POLÍMERS - 24462 (2)
  QUÍMICA FÍSICA - 22862 (17)
  QUÍMICA INDUSTRIAL - 24323 (3)
  QUÍMICA INDUSTRIAL - 24867 (15)
  QUÍMICA INORGÀNICA - 21861 (31)
  QUÍMICA ORGÀNICA - 22764 (21)
  REACTORS QUÍMICS - 24768 (12)
  SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 24862 (20)
  TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA - 25364 (3)
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT - 25761 (11)
  TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25361 (5)
  TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25702 (37)
  TERMODINÀMICA APLICADA - 23864 (5)
  TERMODINÀMICA DE L'EQUILIBRI - 21767 (38)
  TRANSFERÈNCIA DE CALOR - 23802 (2)
  TRANSMISSIÓ DE CALOR - 23861 (9)