Now showing items 1-58 of 58

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 24464 (5)
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 24802 (25)
ÀLGEBRA LINEAL - 21761 (12)
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - 24361 (4)
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - 24417 (5)
CÀLCUL I - 21762 (68)
CÀLCUL II - 21862 (79)
CÀLCUL INTEGRAL - 22762 (21)
CINÈTICA QUÍMICA APLICADA - 23865 (2)
CIRCULACIÓ DE FLUIDS - 23862 (29)
CONTROL ANALÍTIC DE PROCESSOS INDUSTRIALS - 24365 (2)
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 24868 (6)
DISSENY D'EQUIPS I INSTAL.LACIONS - 25872 (15)
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 24769 (5)
ELECTROTÈCNIA - 23763 (19)
ENGINYERIA DE MÀQUINES TÈRMIQUES - 25871 (6)
ENLLAÇ I ESTRUCTURA - 21863 (15)
EQUILIBRIS IÒNICS - 21766 (22)
ESTADÍSTICA - 23761 (19)
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 25764 (14)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 23867 (27)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 23863 (5)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA III - 24865 (8)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA IV - 25762 (9)
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA I - 22864 (24)
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA II - 22865 (12)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 21866 (22)
FENÒMENS DE TRANSPORT - 23762 (32)
FÍSICA I - 21763 (47)
FÍSICA II - 22861 (31)
INFORMÀTICA APLICADA - 22765 (21)
MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 24363 (3)
MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 24706 (28)
MATERIALS - 22763 (10)
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS - 23866 (8)
MÈTODES NUMÈRICS - 22761 (33)
OPERACIONS BÀSIQUES DE L'ENGINYERIA QUÍMICA - 23766 (16)
OPERACIONS DE SEPARACIÓ - 24767 (27)
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 24765 (15)
PROJECTES - 25763 (4)
QUÍMICA AMBIENTAL - 240EQ311 (1)
QUÍMICA AMBIENTAL - 24322 (5)
QUÍMICA ANALÍTICA - 22863 (24)
QUÍMICA DE POLÍMERS - 24462 (2)
QUÍMICA FÍSICA - 22862 (17)
QUÍMICA INDUSTRIAL - 24323 (3)
QUÍMICA INDUSTRIAL - 24867 (15)
QUÍMICA INORGÀNICA - 21861 (31)
QUÍMICA ORGÀNICA - 22764 (21)
REACTORS QUÍMICS - 24768 (12)
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 24862 (20)
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA - 25364 (3)
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT - 25761 (11)
TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25361 (5)
TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25702 (37)
TERMODINÀMICA APLICADA - 23864 (5)
TERMODINÀMICA DE L'EQUILIBRI - 21767 (38)
TRANSMISSIÓ DE CALOR - 23861 (7)