Now showing items 1-53 of 53

ÀLGEBRA ABSTRACTA - 10022 (35)
ÀLGEBRA COMPUTACIONAL - 11876 (12)
ÀLGEBRA LINEAL - 10004 (40)
ALGORÍSMIA - 11875 (13)
AMPLIACIÓ D'ANÀLISI - 11865 (9)
AMPLIACIÓ DE GEOMETRIA - 11284 (5)
AMPLIACIÓ DE MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA // GEOMETRIA DELS SISTEMES DINÀMICS - 12804 (6)
ANÀLISI COMPLEXA - 10023 (32)
ANÀLISI DE SÈRIES TEMPORALS I PREVISIÓ // PREVISIÓ I SÈRIES TEMPORALS - 12811 (4)
ANÀLISI FUNCIONAL - 10026 (38)
ANÀLISI REAL - 10017 (22)
CÀLCUL 1 - 10002 (49)
CÀLCUL 2 - 10007 (33)
CÀLCUL 3 - 10012 (33)
CALCULABILITAT - 11866 (4)
COMBINATÒRIA - 11867 (6)
COMPUTACIÓ ALGEBRAICA - 10003 (13)
CRIPTOGRAFIA - 11868 (8)
EL MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS // MÈTODES NUMÈRICS PER A EDP'S - 12814 (7)
EQUACIONS DIFERENCIALS 1 - 10013 (19)
EQUACIONS DIFERENCIALS 2 // EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS - 10020 (29)
FÍSICA GENERAL - 10001 (43)
GEOMETRIA - 10008 (63)
GEOMETRIA DIFERENCIAL 1 - 10018 (28)
GEOMETRIA DIFERENCIAL 2 // GEOMETRIA DIFERENCIAL - 10025 (16)
GEOMETRIA DISCRETA I COMPUTACIONAL - 11870 (19)
HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA - 12802 (2)
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA - 10019 (39)
INFORMÀTICA 1 - 10005 (37)
INFORMÀTICA 2 - 10009 (25)
INTRODUCCIÓ A LES MATEMÀTIQUES DE L'ENGINYERIA - 17515 (1)
INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 10016 (22)
LÒGICA I FONAMENTACIÓ // LÒGICA - 11286 (15)
MECÀNICA COMPUTACIONAL - 12815 (4)
MÈTODES NUMÈRICS 1 - 10006 (31)
MÈTODES NUMÈRICS 2 - 10011 (8)
MÈTODES NUMÈRICS 3 - 10021 (21)
MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA // MODELITZACIÓ NUMÈRICA - 11871 (3)
MODEL LINEAL GENERAL - 11287 (27)
MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA - 10024 (12)
MODELS MATEMÀTICS DE LA TECNOLOGIA - 200172 (4)
OPTIMITZACIÓ CONTÍNUA 1 // OPTIMITZACIÓ - 11879 (23)
OPTIMITZACIÓ CONTÍNUA 2 - 11872 (9)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 10015 (29)
PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA - 11861 (14)
SIMULACIÓ - 11873 (1)
TEORIA DE CODIS - 11864 (2)
TEORIA DE GRAFS - 11863 (15)
TEORIA DE NOMBRES - 11874 (16)
TEORIA DE SISTEMES LINEALS // SISTEMES DE CONTROL LINEAL - 11862 (7)
TEORIA MATEMÀTICA DELS MERCATS FINANCERS - 17503 (3)
TOPOLOGIA - 10014 (35)
TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 10027 (31)