Now showing items 1-37 of 37

ÀLGEBRA 1 - 26252 (28)
ÀLGEBRA 2 - 26257 (26)
ANÀLISI MATEMÀTICA 1 - 26250 (26)
ANÀLISI MATEMÀTICA 2 - 26255 (41)
ANÀLISI MATEMÀTICA 3 - 26261 (33)
ANÀLISI MULTIVARIANT DE DADES - 26272 (8)
APLICACIONS DE LA PROGRAMACIÓ NO LINEAL - 26285 (27)
APLICACIONS DE PROGRAMACIÓ LINEAL - 26284 (10)
BIOESTADÍSTICA - 26278 (22)
CÀLCUL DE PROBABILITATS - 26251 (32)
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES - 26265 (38)
CONTROL ESTADÍSTIC DE PROCESSOS - 26276 (18)
DISSENYS COMBINATORIS - 26274 (17)
ENGINYERIA DE LA QUALITAT - 26275 (18)
ESTADÍSTICA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 26280 (5)
ESTADÍSTICA BÀSICA - 26256 (11)
ESTADÍSTICA DE POBLACIONS - 26281 (7)
ESTADÍSTICA MATEMÀTICA 1 - 26262 (37)
ESTADÍSTICA MATEMÀTICA 2 - 26267 (35)
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES - 26273 (10)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 26253 (14)
FONAMENTS DE CONTROL DE QUALITAT - 26263 (36)
INVESTIGACIÓ COMERCIAL - 26282 (11)
INVESTIGACIÓ OPERATIVA DETERMINISTA - 26266 (36)
INVESTIGACIÓ OPERATIVA ESTOCÀSTICA - 26270 (42)
MACROECONOMIA - 26254 (12)
MÈTODES NUMÈRICS APLICATS A L'ESTADÍSTICA - 26287 (1)
MICROECONOMIA I COMERÇ INTERNACIONAL - 26260 (9)
MODELS LINEALS - 26269 (31)
MOSTREIG ESTADÍSTIC I RECOLLIDA DE DADES 1 - 26264 (39)
MOSTREIG ESTADÍSTIC I RECOLLIDA DE DADES 2 - 26268 (30)
PREVISIÓ DE SÈRIES TEMPORALS - 26271 (9)
PROGRAMACIÓ - 26259 (11)
SIMULACIÓ - 26286 (2)
SISTEMES ORIENTATS A BASES DE DADES - 26288 (15)
SOFTWARE ESTADÍSTIC - 26258 (11)
TEORIA DE LA QUALITAT TOTAL - 26277 (8)