Now showing items 1-37 of 37

  ÀLGEBRA 1 - 26252 (28)
  ÀLGEBRA 2 - 26257 (26)
  ANÀLISI MATEMÀTICA 1 - 26250 (26)
  ANÀLISI MATEMÀTICA 2 - 26255 (41)
  ANÀLISI MATEMÀTICA 3 - 26261 (33)
  ANÀLISI MULTIVARIANT DE DADES - 26272 (8)
  APLICACIONS DE LA PROGRAMACIÓ NO LINEAL - 26285 (27)
  APLICACIONS DE PROGRAMACIÓ LINEAL - 26284 (10)
  BIOESTADÍSTICA - 26278 (22)
  CÀLCUL DE PROBABILITATS - 26251 (32)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES - 26265 (38)
  CONTROL ESTADÍSTIC DE PROCESSOS - 26276 (18)
  DISSENYS COMBINATORIS - 26274 (17)
  ENGINYERIA DE LA QUALITAT - 26275 (18)
  ESTADÍSTICA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - 26280 (5)
  ESTADÍSTICA BÀSICA - 26256 (11)
  ESTADÍSTICA DE POBLACIONS - 26281 (7)
  ESTADÍSTICA MATEMÀTICA 1 - 26262 (37)
  ESTADÍSTICA MATEMÀTICA 2 - 26267 (35)
  ESTRUCTURES ORGANITZATIVES - 26273 (10)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 26253 (14)
  FONAMENTS DE CONTROL DE QUALITAT - 26263 (36)
  INVESTIGACIÓ COMERCIAL - 26282 (11)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA DETERMINISTA - 26266 (36)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA ESTOCÀSTICA - 26270 (42)
  MACROECONOMIA - 26254 (12)
  MÈTODES NUMÈRICS APLICATS A L'ESTADÍSTICA - 26287 (1)
  MICROECONOMIA I COMERÇ INTERNACIONAL - 26260 (9)
  MODELS LINEALS - 26269 (31)
  MOSTREIG ESTADÍSTIC I RECOLLIDA DE DADES 1 - 26264 (39)
  MOSTREIG ESTADÍSTIC I RECOLLIDA DE DADES 2 - 26268 (30)
  PREVISIÓ DE SÈRIES TEMPORALS - 26271 (9)
  PROGRAMACIÓ - 26259 (11)
  SIMULACIÓ - 26286 (2)
  SISTEMES ORIENTATS A BASES DE DADES - 26288 (15)
  SOFTWARE ESTADÍSTIC - 26258 (11)
  TEORIA DE LA QUALITAT TOTAL - 26277 (8)