Now showing items 1-37 of 37

  ANÀLISI BAYESIANA - 200611 (24)
  ANÀLISI DE DADES DE TRANSPORT I LOGÍSTICA - 240ST014 (5)
  ANÀLISI DE LA SUPERVIVÈNCIA AVANÇADA - 200629 (6)
  ANÀLISI DE TEMPS DE VIDA - 200609 (10)
  ANÀLISI ECONOMÈTRICA - 200625 (4)
  ANÀLISI MULTIVARIANT DE DADES - 200606 (9)
  APRENENTATGE ESTADÍSTIC - 200644 (3)
  ASSAJOS CLÍNICS - 200627 (2)
  COMPUTACIÓ EN ESTADÍSTICA I EN OPTIMITZACIÓ - 200601 (8)
  CONTROL PREDICTIU BASAT EN MODELS I SISTEMES HÍBRIDS - 240AR054 (5)
  EPIDEMIOLOGIA - 200632 (4)
  EPIDEMIOLOGIA ESPACIAL - 200633 (1)
  ESTADÍSTICA FINANCERA - 200626 (1)
  ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL - 200622 (4)
  FONAMENTS D'INFERÈNCIA ESTADÍSTICA - 200605 (9)
  GESTIÓ DE LA QUALITAT - 240AU034 (7)
  INDICADORS SOCIALS - 200624 (1)
  INFERÈNCIA ESTADÍSTICA AVANÇADA - 200604 (9)
  MATEMÀTIQUES - 200607 (2)
  MÈTODES QUANTITATIUS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT - 240ST015 (5)
  MODELAT, IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS - 240AR013 (5)
  MODELITZACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS - 240ST012 (4)
  MODELS I EINES DE DECISIÓ - 240EO023 (3)
  MODELS I MÈTODES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 200643 (13)
  MODELS LINEALS I LINEALS GENERALITZATS - 200641 (12)
  OPTIMITZACIÓ CONTÍNUA - 200616 (23)
  OPTIMITZACIÓ EN DATA SCIENCE - 200642 (5)
  OPTIMITZACIÓ ENTERA I COMBINATÒRIA - 200615 (1)
  PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS - 200603 (19)
  PROGRAMACIÓ ESTOCÀSTICA - 200617 (15)
  PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES ESTADÍSTIQUES - 200645 (2)
  QUANTIFICACIÓ DE RISCOS - 200620 (8)
  SÈRIES TEMPORALS - 200610 (16)
  SIMULACIÓ - 200608 (5)
  SIMULACIÓ PER A LA PRESA DE DECISIONS EMPRESARIALS - 200623 (1)
  SOFTWARE ESTADÍSTIC: R I SAS - 200648 (9)
  TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE MÀRQUETING - 200621 (2)