Now showing items 1-29 of 29

  ANÀLISI DE DADES DISCRETES - 26337 (7)
  ANÀLISI DE DADES ESPACIALS - 34523 (2)
  ANÀLISI DE LA SUPERVIVÈNCIA - 26331 (3)
  ANÀLISI I SIMULACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS - LTM001 (1)
  APLICACIONS DE LA SIMULACIÓ A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS - 34427 (3)
  BASES DE DADES // DISSENY I GESTIÓ DE BASES DE DADES - 26308 (18)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ // PROGRAMACIÓ - 26304 (18)
  ECONOMETRIA - 34531 (4)
  ECONOMETRIA ESPACIAL - 34534 (1)
  ECONOMIA // INVESTIGACIÓ COMERCIAL - 26303 (4)
  EPIDEMIOLOGIA - 34417 (6)
  ESTADÍSTICA ACTUARIAL - 34533 (3)
  FONAMENTS D'ESTADÍSTICA MÈDICA // ESTADÍSTICA MÈDICA - 26332 (1)
  INFERÈNCIA BAYESIANA - 26338 (7)
  INFERÈNCIA I DECISIÓ // INFERÈNCIA - 26305 (14)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 34408 (5)
  MÈTODES ESTADÍSTICS 1 // ANÀLISI MULTIVARIANT - 26301 (9)
  MÈTODES ESTADÍSTICS 2 // DISSENY D'EXPERIMENTS - 26302 (13)
  MÈTODES ESTADÍSTICS 3 // PREVISIÓ I SÈRIES TEMPORALS - 26313 (3)
  MÈTODES MATEMÀTICS 1 // MÈTODES NUMÈRICS - 26306 (10)
  MÈTODES MATEMÀTICS 2 - 26310 (21)
  MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA 1 // PROGRAMACIÓ ESTOCÀSTICA - 26311 (12)
  MODELS LINEALS GENERALITZATS - 26309 (52)
  OPTIMITZACIÓ CONTÍNUA // OPTIMITZACIÓ - 26307 (8)
  PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS - 26300 (35)
  PROGRAMACIÓ ESTOCÀSTICA: EXTENSIONS A LA PROGRAMACIÓ ENTERA - 200C47 (2)
  PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA // PROGRAMACIÓ ENTERA I OPTIMITZACIÓ COMBINATÒRIA - 26312 (21)
  QUANTIFICACIÓ DE RISCOS - 34519 (2)
  TÈCNIQUES DE MINERIA DE DADES // MINERIA DE DADES - 26334 (1)