Now showing items 1-80 of 80

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (34)
  ÀLGEBRA LINEAL - 200002 (28)
  ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA - 200151 (19)
  ÀLGEBRA MULTILINEAL I GEOMETRIA - 200111 (18)
  ALGORÍSMIA - 200162 (24)
  ALGORÍSMIA - 270021 (24)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (52)
  ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (5)
  ANÀLISI REAL - 200102 (21)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (27)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (16)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (47)
  ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (5)
  BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
  CÀLCUL DIFERENCIAL - 200004 (24)
  CÀLCUL EN UNA VARIABLE - 200001 (22)
  CÀLCUL INTEGRAL - 200006 (23)
  CÀLCUL NUMÈRIC - 200153 (16)
  COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (8)
  DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (14)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (4)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (17)
  ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
  ELECTROTÈCNIA - 240053 (15)
  EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES - 200141 (14)
  EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS - 200142 (26)
  ESTADÍSTICA - 200132 (18)
  ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES - 200112 (19)
  FÍSICA - 200021 (21)
  FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (5)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (15)
  FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA - 200003 (13)
  FOTÒNICA - 230478 (14)
  FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (4)
  FUNCIONS DE VARIABLE COMPLEXA - 200101 (11)
  GEOMETRIA AFÍ I EUCLIDIANA - 200005 (13)
  GEOMETRIA ALGEBRAICA - 200204 (1)
  GEOMETRIA DIFERENCIAL - 200122 (12)
  GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
  GRÀFICS - 270022 (17)
  INFORMÀTICA - 200011 (24)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (19)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (15)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (27)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (14)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 200161 (32)
  MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
  MECÀNICA II - 220051 (4)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
  MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL - 200247 (2)
  MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA - 200171 (19)
  MODELS MATEMÀTICS DE LA TECNOLOGIA - 200172 (4)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (16)
  NANOTECNOLOGIA - 230484 (5)
  NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (13)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (8)
  PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA - 200152 (13)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (33)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (15)
  RELATIVITAT GENERAL - 230489 (12)
  SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (7)
  SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
  SISTEMES DINÀMICS - 200213 (1)
  SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (33)
  SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (101)
  TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (8)
  TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (36)
  TEORIA DE CONTROL - 200212 (1)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (13)
  TEORIA DE GALOIS - 200201 (5)
  TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (17)
  TEORIA DE LA PROBABILITAT - 200131 (19)
  TOPOLOGIA - 200121 (17)
  TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (6)
  XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (62)