Now showing items 1-94 of 94

  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (42)
  ÀLGEBRA LINEAL - 200002 (33)
  ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA - 200151 (21)
  ÀLGEBRA MULTILINEAL I GEOMETRIA - 200111 (22)
  ALGORÍSMIA - 200162 (38)
  ALGORÍSMIA - 270021 (31)
  ALGORÍSMIA I COMPLEXITAT - 200231 (3)
  AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA - 270027 (1)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (72)
  ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (9)
  ANÀLISI REAL - 200102 (24)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (33)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC 2 - 270222 (2)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (19)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (50)
  ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (6)
  BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
  CÀLCUL DIFERENCIAL - 200004 (26)
  CÀLCUL EN UNA VARIABLE - 200001 (26)
  CÀLCUL INTEGRAL - 200006 (28)
  CÀLCUL NUMÈRIC - 200153 (20)
  CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA - 270028 (2)
  COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (10)
  COMPILADORS - 270030 (3)
  COMPUTACIÓ QUÀNTICA - 200249 (3)
  CRIPTOLOGIA - 200245 (2)
  DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (16)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (5)
  DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 230120 (1)
  DISSENY DIGITAL - 230019 (5)
  ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (24)
  ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
  ELECTROTÈCNIA - 240053 (20)
  EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES - 200141 (18)
  EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS - 200142 (29)
  ESTADÍSTICA - 200132 (20)
  ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES - 200112 (21)
  FÍSICA - 200021 (25)
  FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (6)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (17)
  FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA - 200003 (16)
  FOTÒNICA - 230478 (16)
  FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (5)
  FUNCIONS DE VARIABLE COMPLEXA - 200101 (14)
  GEOMETRIA AFÍ I EUCLIDIANA - 200005 (16)
  GEOMETRIA ALGEBRAICA - 200204 (1)
  GEOMETRIA DIFERENCIAL - 200122 (14)
  GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
  GRÀFICS - 270022 (20)
  INFORMÀTICA - 200011 (31)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (25)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (6)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (23)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (35)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (38)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 200161 (35)
  MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
  MECÀNICA - 162006 (2)
  MECÀNICA II - 220051 (4)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EQUACIONS DIFERENCIALS - 200248 (1)
  MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL - 200247 (2)
  MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA - 200171 (19)
  MODELS MATEMÀTICS DE LA TECNOLOGIA - 200172 (7)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (21)
  NANOTECNOLOGIA - 230484 (6)
  NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (17)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (12)
  PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA - 200152 (24)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (38)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (16)
  RELATIVITAT GENERAL - 230489 (13)
  SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (34)
  SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
  SISTEMES DINÀMICS - 200213 (2)
  SISTEMES INTEL·LIGENTS DISTRIBUÏTS - 270033 (2)
  SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (38)
  SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (113)
  TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (8)
  TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (40)
  TEORIA DE CONTROL - 200212 (1)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (16)
  TEORIA DE GALOIS - 200201 (6)
  TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (23)
  TEORIA DE LA PROBABILITAT - 200131 (24)
  TOPOLOGIA - 200121 (20)
  TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (6)
  VARIETATS DIFERENCIABLES - 200203 (4)
  VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270219 (8)
  XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (89)