Now showing items 1-77 of 77

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (34)
ÀLGEBRA LINEAL - 200002 (27)
ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA - 200151 (17)
ÀLGEBRA MULTILINEAL I GEOMETRIA - 200111 (18)
ALGORÍSMIA - 200162 (24)
ALGORÍSMIA - 270021 (24)
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (52)
ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (3)
ANÀLISI REAL - 200102 (18)
APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (27)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (16)
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (47)
ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA - 230488 (4)
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL - 230481 (1)
CÀLCUL DIFERENCIAL - 200004 (22)
CÀLCUL EN UNA VARIABLE - 200001 (21)
CÀLCUL INTEGRAL - 200006 (22)
CÀLCUL NUMÈRIC - 200153 (15)
COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (3)
DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (14)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (4)
DISSENY DIGITAL - 230019 (4)
ECONOMIA I EMPRESA - 240041 (17)
ECONOMIA I MANAGEMENT - 230021 (2)
ELECTROTÈCNIA - 240053 (15)
EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES - 200141 (13)
EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS - 200142 (22)
ESTADÍSTICA - 200132 (11)
ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES - 200112 (18)
FÍSICA - 200021 (17)
FÍSICA DE FLUIDS - 230487 (4)
FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (14)
FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA - 200003 (13)
FOTÒNICA - 230478 (12)
FOTÒNICA BIOMÈDICA - 230482 (3)
FUNCIONS DE VARIABLE COMPLEXA - 200101 (9)
GEOMETRIA AFÍ I EUCLIDIANA - 200005 (10)
GEOMETRIA DIFERENCIAL - 200122 (10)
GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
GRÀFICS - 270022 (17)
INFORMÀTICA - 200011 (24)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (19)
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (15)
LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (27)
MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 240161 (14)
MATEMÀTICA DISCRETA - 200161 (27)
MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
MECÀNICA II - 220051 (4)
MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
MODELS MATEMÀTICS DE LA FÍSICA - 200171 (12)
MODELS MATEMÀTICS DE LA TECNOLOGIA - 200172 (4)
MULTIPROCESSADORS - 270062 (16)
NANOTECNOLOGIA - 230484 (5)
NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (13)
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (6)
PROGRAMACIÓ MATEMÀTICA - 200152 (13)
PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (33)
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (14)
RELATIVITAT GENERAL - 230489 (10)
SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (7)
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA - 230486 (1)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
SISTEMES DINÀMICS - 200213 (1)
SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (33)
SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (101)
TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA - 230483 (7)
TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (36)
TEORIA DE CONTROL - 230475 (12)
TEORIA DE GALOIS - 200201 (5)
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (17)
TEORIA DE LA PROBABILITAT - 200131 (18)
TOPOLOGIA - 200121 (14)
TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (6)
XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (62)