Now showing items 1-35 of 35

  ACÚSTICA - 26391 (19)
  ADQUISICIÓ I REPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - 26399 (14)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL - 26401 (10)
  APLICACIONS A LA CREACIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA - 26477 (10)
  ARQUITECTURA DE XARXES DE COMUNICACIÓ - 26472 (12)
  CIRCUITS I COMPONENTS ELECTRÒNICS - 26383 (25)
  COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL - 26400 (18)
  COMUNICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS - 26390 (18)
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 26487 (16)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26488 (13)
  DISPOSITIUS I SISTEMES PROGRAMABLES AVANÇATS - 26474 (8)
  DISSENY GRÀFIC PER ORDINADOR - 26392 (6)
  ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 26395 (9)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 26387 (24)
  ELECTRÒNICA AUDIOVISUAL - 26397 (11)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 26389 (26)
  EQUIPS I SISTEMES ACÚSTICS I DE VÍDEO - 26396 (13)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 26382 (30)
  FONAMENTS FÍSICS - 26381 (34)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 26380 (28)
  GESTIÓ DEL NEGOCI - 26486 (17)
  INSTRUMENTACIÓ I EQUIPS DE MESURA. COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA - 26473 (11)
  INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES AUDIOVISUALS - 26384 (14)
  LLENGUATGE I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL. EINES BÀSIQUES - 26478 (10)
  MÀRQUETING INDUSTRIAL - 26485 (15)
  MATEMÀTIQUES A L'ENGINYERIA - 26385 (29)
  PROCESSAMENT DE VEU I ÀUDIO - 26393 (19)
  PROCESSAT DIGITAL D'IMATGE - 26398 (20)
  PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES - 26388 (29)
  SENYALS I SISTEMES - 26386 (31)
  SISTEMES ELECTRÒNICS. TRANSMISSIÓ I POTÈNCIA D'EQUIPS AUDIOVISUALS - 26475 (4)
  TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 26489 (8)
  TRANSMISSIÓ DE SENYALS MULTIMÈDIA PER SISTEMES MÒBILS - 26471 (8)
  XARXES DE COMUNICACIÓ I TELEMÀTICA - 26394 (12)
  XARXES I SERVEIS AUDIOVISUALS - 26470 (6)