Now showing items 1-57 of 57

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 10981 (5)
  AUTÒMATS PROGRAMABLES - 10990 (10)
  BESCANVIADORS I EQUIPS TÈRMICS - 11345 (5)
  CÀLCUL, MODELITZACIÓ I DISSENY DE PECES PLÀSTIQUES - 11362 (5)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26362 (5)
  DISSENY DE MÀQUINES - 10985 (9)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 1 - 10973 (9)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2 - 10972 (2)
  ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT - 10982 (8)
  ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA - 10978 (12)
  ENGINYERIA TÈRMICA 1 - 10974 (5)
  ENGINYERIA TÈRMICA 2 - 10979 (5)
  ENGINYERIA TÈRMICA 3 - 10993 (3)
  EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 11360 (3)
  EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 11393 (2)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 1 - 10964 (13)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 2 - 10970 (8)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 10966 (15)
  FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS - 10967 (16)
  FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA 2 - 10986 (5)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 10965 (15)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 10971 (4)
  FONAMENTS I TECNOLOGIA ELÈCTRICA 1 - 10975 (3)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 10963 (10)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 10969 (4)
  GENERACIÓ I UTILITZACIÓ DE VAPOR - 11358 (3)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 10998 (12)
  GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11343 (5)
  INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS DE FLUIDS - 11351 (12)
  INSTRUMENTACIÓ,CONTROL I MANTENIMENT D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS - 11357 (6)
  MÀQUINES DE FLUIDS - 11344 (6)
  MECÀNICA I MECANISMES DE LA TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS - 11348 (3)
  MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 1 - 10968 (15)
  MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 2 - 10976 (6)
  MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES 3 - 10977 (4)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 10980 (4)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11350 (5)
  MICRO I MACROESTRUCTURA DE PLÀSTICS - 11346 (6)
  OFICINA TÈCNICA - 10995 (2)
  OLEOHIDRÀULICA - 11349 (4)
  PNEUMÀTICA I OLEOHIDRÀULICA - 10984 (5)
  POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26364 (2)
  PRÀCTIQUES INTEGRADES 1 - 10989 (5)
  PRÀCTIQUES INTEGRADES 2 - 10997 (1)
  PRÀCTIQUES INTEGRADES D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS FLUIDOTÈRMIQUES - 11359 (2)
  PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 10996 (4)
  PROPIETATS ESTRUCTURALS DELS PLÀSTICS - 11347 (7)
  REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ - 11352 (9)
  SELECCIÓ I TRACTAMENT DE MATERIALS - 10983 (9)
  TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26363 (6)
  TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I RECICLAT I IMPACTE AMBIENTAL - 11361 (6)
  TECNOLOGIA MECÀNICA 1 - 10987 (4)
  TECNOLOGIA MECÀNICA 2 - 10994 (3)
  TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 1 - 10992 (6)
  TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 2 - 10991 (3)
  TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS, ASSAIG I CONTROL QUALITAT PECES - 11355 (5)
  TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS - 11354 (8)