Now showing items 1-44 of 44

  ACCIONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 11097 (12)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 11100 (8)
  AMPLIACIÓ DE CIRCUITS - 11091 (13)
  ANÀLISI I PROJECTE DE LÍNIES I XARXES - 11379 (17)
  AUTÒMATS PROGRAMABLES I - 11363 (7)
  AUTÒMATS PROGRAMABLES II - 11099 (4)
  CAD ELÈCTRIC - 11093 (1)
  CÀLCUL, ASSAIG I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 11098 (17)
  CENTRALS ELÈCTRIQUES 1 - 11086 (21)
  CENTRALS ELÈCTRIQUES 2 - 11096 (12)
  CIRCUITS 1 - 11077 (19)
  COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA - 11369 (6)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26353 (5)
  DOMÒTICA - 11370 (5)
  ELECTROMECÀNICA - 11105 (5)
  ELECTROMETRIA - 11101 (8)
  ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 1 - 11081 (12)
  ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 2 - 11083 (7)
  ENERGIES RENOVABLES I ESTALVI ENERGÈTIC - 11374 (12)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 11074 (23)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 11076 (23)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11075 (18)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11082 (7)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11073 (20)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11080 (10)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 11377 (12)
  GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11366 (4)
  INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ - 11376 (21)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1 - 11094 (11)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2 - 11095 (7)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1 - 11085 (23)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2 - 11090 (27)
  MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS - 11079 (32)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 11089 (10)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11372 (10)
  MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ENGINYERIA ELÈCTRICA - 11092 (6)
  MICROPROCESSADORS I COMUNICACIONS - 11104 (12)
  OFICINA TÈCNICA - 11103 (10)
  POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26355 (3)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 11102 (13)
  REGULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 11375 (17)
  TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26354 (8)
  TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES - 11084 (5)
  TRANSPORTS D'ENERGIA ELÈCTRICA 1 - 11087 (11)