Now showing items 1-61 of 61

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 - 11016 (4)
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 2 - 11030 (7)
AMPLIACIÓ DE CONTROL DE PROCESSOS - 11027 (4)
ANÀLISI INSTRUMENTAL - 11325 (8)
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL - 11323 (5)
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 1 - 11315 (7)
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 2 - 11340 (5)
BALANÇOS DE MATÈRIA I ENERGIA EN PROCESSOS - 11028 (4)
CÀLCUL D'UNITATS DE PROCÉS - 11034 (7)
CARACTERITZACIÓ D'AFLUENTS I ANÀLISI INSTRUMENTAL - 11316 (5)
CAUTXÚS - 11334 (2)
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 1 - 11019 (3)
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 2 - 11025 (4)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26356 (6)
DISSENY DE PLANTES - 11033 (6)
ECOTOXICOLOGIA - 11341 (3)
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA - 11017 (4)
EQUIPS DE MESURA I AUTOMATITZACIÓ - 11342 (4)
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS APLICATS LA INDÚSTRIA QUÍMICA - 11321 (2)
ESTRUCTURA I PROPIETATS FÍSIQUES DELS POLÍMERS - 11318 (6)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 1 - 11023 (8)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT I PER ORDINADOR - 11002 (14)
FISICOQUÍMICA 1 - 11006 (14)
FISICOQUÍMICA 2 - 11121 (4)
FONAMENTS DE QUÍMICA - 11004 (13)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11003 (8)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11010 (3)
FONAMENTS INFORMÀTICS - 11009 (13)
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11001 (12)
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11008 (4)
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 11338 (7)
GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11336 (5)
MATERIALS EN EQUIPS I INSTAL·LACIONS - 11021 (1)
MATERIALS POLIMÈRICS - 11319 (7)
MECÀNICA APLICADA A LA INDÚSTRIA QUÍMICA - 11313 (1)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 11015 (5)
MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11337 (6)
OFICINA TÈCNICA - 11032 (5)
OPERACIONS BÀSIQUES - 11013 (8)
OPERACIONS I TRACTAMENT D'AIGÜES - 11314 (5)
POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26358 (2)
PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE MASSA I DE CALOR - 11020 (6)
QUÍMICA ANALÍTICA - 11012 (10)
QUÍMICA DELS POLÍMERS - 11317 (6)
QUÍMICA INDUSTRIAL 1 - 11018 (3)
QUÍMICA INDUSTRIAL 2 - 11024 (4)
QUÍMICA INDUSTRIAL 3 - 11031 (12)
QUÍMICA ORGÀNICA - 11005 (15)
REACTORS - 11320 (4)
RECICLATGE I IMPACTE AMBIENTAL - 11333 (3)
RECUBRIMENTS, PINTURES, ADHESIUS I MATERIALS COMPOSTOS - 11332 (4)
RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 1 - 11322 (6)
RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2 - 11339 (5)
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS - 11035 (5)
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS - 11328 (8)
TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26357 (5)
TECNOLOGIA AMBIENTAL I SEGURETAT I HIGIENE - 11026 (8)
TECNOLOGIA DE LA POLIMERITZACIÓ - 11326 (8)
TECNOLOGIA DELS SISTEMES DE BOMBATGE - 11324 (4)
TERMODINÀMICA APLICADA I ESTALVI ENERGÈTIC - 11022 (3)
TRANSFORMACIÓ DE POLÍMERS - 11327 (8)