Now showing items 1-61 of 61

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 - 11016 (4)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 2 - 11030 (7)
  AMPLIACIÓ DE CONTROL DE PROCESSOS - 11027 (4)
  ANÀLISI INSTRUMENTAL - 11325 (8)
  AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL - 11323 (5)
  AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 1 - 11315 (7)
  AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I AUDITORIES 2 - 11340 (5)
  BALANÇOS DE MATÈRIA I ENERGIA EN PROCESSOS - 11028 (4)
  CÀLCUL D'UNITATS DE PROCÉS - 11034 (7)
  CARACTERITZACIÓ D'AFLUENTS I ANÀLISI INSTRUMENTAL - 11316 (5)
  CAUTXÚS - 11334 (2)
  CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 1 - 11019 (3)
  CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 2 - 11025 (4)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26356 (6)
  DISSENY DE PLANTES - 11033 (6)
  ECOTOXICOLOGIA - 11341 (3)
  ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA - 11017 (4)
  EQUIPS DE MESURA I AUTOMATITZACIÓ - 11342 (4)
  EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS APLICATS LA INDÚSTRIA QUÍMICA - 11321 (2)
  ESTRUCTURA I PROPIETATS FÍSIQUES DELS POLÍMERS - 11318 (6)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 1 - 11023 (8)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT I PER ORDINADOR - 11002 (14)
  FISICOQUÍMICA 1 - 11006 (14)
  FISICOQUÍMICA 2 - 11121 (4)
  FONAMENTS DE QUÍMICA - 11004 (13)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11003 (8)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11010 (3)
  FONAMENTS INFORMÀTICS - 11009 (13)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11001 (12)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11008 (4)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 11338 (7)
  GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11336 (5)
  MATERIALS EN EQUIPS I INSTAL·LACIONS - 11021 (1)
  MATERIALS POLIMÈRICS - 11319 (7)
  MECÀNICA APLICADA A LA INDÚSTRIA QUÍMICA - 11313 (1)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 11015 (5)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11337 (6)
  OFICINA TÈCNICA - 11032 (5)
  OPERACIONS BÀSIQUES - 11013 (8)
  OPERACIONS I TRACTAMENT D'AIGÜES - 11314 (5)
  POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26358 (2)
  PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE MASSA I DE CALOR - 11020 (6)
  QUÍMICA ANALÍTICA - 11012 (10)
  QUÍMICA DELS POLÍMERS - 11317 (6)
  QUÍMICA INDUSTRIAL 1 - 11018 (3)
  QUÍMICA INDUSTRIAL 2 - 11024 (4)
  QUÍMICA INDUSTRIAL 3 - 11031 (12)
  QUÍMICA ORGÀNICA - 11005 (15)
  REACTORS - 11320 (4)
  RECICLATGE I IMPACTE AMBIENTAL - 11333 (3)
  RECUBRIMENTS, PINTURES, ADHESIUS I MATERIALS COMPOSTOS - 11332 (4)
  RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 1 - 11322 (6)
  RESIDUS INDUSTRIALS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 2 - 11339 (5)
  SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS - 11035 (5)
  TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS - 11328 (8)
  TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26357 (5)
  TECNOLOGIA AMBIENTAL I SEGURETAT I HIGIENE - 11026 (8)
  TECNOLOGIA DE LA POLIMERITZACIÓ - 11326 (8)
  TECNOLOGIA DELS SISTEMES DE BOMBATGE - 11324 (4)
  TERMODINÀMICA APLICADA I ESTALVI ENERGÈTIC - 11022 (3)
  TRANSFORMACIÓ DE POLÍMERS - 11327 (8)