Now showing items 1-46 of 46

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 11054 (12)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 1 - 11050 (31)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 2 - 11065 (10)
  CAD/CAE - 11380 (4)
  COMPONENTS ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA - 11386 (1)
  CONTROL EN SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA - 11060 (24)
  CONVERTIDORS ESTÀTICS - 11070 (22)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26359 (4)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 11048 (27)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA 2 - 11061 (14)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA 3 - 11062 (7)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 11058 (31)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 11043 (50)
  ELECTRÒNICA DIGITAL 2 - 11057 (9)
  ELECTROTÈCNIA APLICADA 1 - 11385 (11)
  ELECTROTÈCNIA APLICADA 2 - 11068 (10)
  ELECTROTÈCNIA I ACTUADORS - 11389 (16)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 11039 (41)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 11041 (17)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11040 (14)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11046 (9)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 11038 (24)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 11044 (12)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 11388 (10)
  GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11394 (11)
  INFORMÀTICA INDUSTRIAL 1 - 11063 (4)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 1 - 11047 (4)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 2 - 11059 (17)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 11053 (8)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11356 (12)
  MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ENGINYERIA ELECTRÒNICA - 11055 (7)
  MICROPROCESSADORS - 11056 (7)
  OFICINA TÈCNICA - 11067 (5)
  POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26361 (2)
  PROJECTE, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS ELECTRÒNICS - 11391 (5)
  PROJECTE, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES - 11367 (4)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA 1 - 11051 (13)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA 2 - 11052 (10)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA 3 - 11387 (3)
  ROBÒTICA - 11364 (6)
  SISTEMES MECÀNICS - 11045 (6)
  TÈCNIQUES D'ADQUISICIÓ I PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYAL - 11390 (15)
  TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26360 (3)
  TECNOLOGIA DE CONTROL - 11368 (13)
  TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 1 - 11049 (9)
  TEORIA DE CIRCUITS - 11042 (32)