Now showing items 1-50 of 50

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1 - 10941 (7)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 2 - 10955 (9)
  APLICACIONS INDUSTRIALS DE LA COLORIMETRIA - 11299 (6)
  ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT INDUSTRIAL - 11300 (8)
  CAD APLICAT A FILATURA I PROJECTACIÓ DE FILS - 10945 (14)
  CAD APLICAT A L'ART DE TEIXIR - 10960 (8)
  CÀLCULS D'ESTRUCTURACIÓ DE TEIXITS - 11392 (5)
  CARACTERITZACIÓ I AUDITORIES AMBIENTALS - 11301 (18)
  CONFECCIONABILITAT DE PECES - 10947 (16)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 26350 (9)
  ESTRUCTURES LAMINARS NO TEIXIDES - 11302 (4)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 10927 (29)
  FISICOQUÍMICA I PROCESSOS DE TINTURA - 11303 (13)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 10934 (26)
  FONAMENTS DE QUÍMICA - 10929 (41)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 1 - 10928 (28)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 2 - 10935 (10)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 1 - 10926 (29)
  FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA 2 - 10933 (14)
  GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE LA QUALITAT - 11309 (15)
  GESTIÓ FISCAL, MERCANTIL, COMUNITÀRIA I FINANCERA - 11297 (5)
  INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS - 10936 (7)
  INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELECTRÒNICS - 10944 (2)
  MATERIALS TÈXTILS I FIBROLOGIA 1 - 10930 (32)
  MATERIES TÈXTILS I FIBROLOGIA 2 - 10943 (11)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 10937 (23)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER AL CONTROL DE LA QUALITAT - 11307 (6)
  OFICINA TÈCNICA - 10957 (13)
  OPERACIONS BÀSIQUES D'APRESTS I ACABATS - 10954 (16)
  OPERACIONS BÀSIQUES D'ESTAMPACIÓ - 10950 (4)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA 1 - 10931 (30)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA 2 - 10948 (9)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE PREPARACIÓ, BLANQUEIG I TINTURA - 10940 (13)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE 1 - 10939 (12)
  OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE 2 - 10949 (5)
  POLÍTIQUES TECNOLÒGIQUES I DESENVOLUPAMENT - 26352 (3)
  PROCESSOS DE DEPURACIÓ - 11312 (8)
  PRODUCTES I PROCESSOS D'APRESTS I ACABATS - 11304 (8)
  QUALITAT EN LA CONFECCIÓ - 11308 (1)
  QUÍMICA TÈXTIL 1 - 10932 (15)
  QUÍMICA TÈXTIL 2 - 10942 (9)
  TÈCNIQUES DE LABORATORI D'ENNOBLIMENT TÈXTIL - 11311 (14)
  TECNOLOGIA, MEDI AMBIENT I SOCIETAT - 26351 (11)
  TECNOLOGIA DE L'ESTAMPACIÓ - 11310 (16)
  TECNOLOGIA DE LA CONFECCIÓ - 11306 (4)
  TECNOLOGIES DELS PROCESSOS DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG - 11298 (8)
  TEIXITS DE PUNT - 10938 (4)
  TEIXITS DE PUNT II - 10952 (1)
  TISSATGE - 10958 (7)
  TRACTAMENT D'AIGÜES - 11305 (12)