Now showing items 1-46 of 46

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28649 (14)
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28639 (19)
APLICACIONS ESPECÍFIQUES DE POLÍMERS - 28660 (6)
APLICACIONS INDUSTRIALS DELS POLÍMERS - 28662 (10)
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28634 (18)
CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES - 28669 (14)
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TRACTAMENT DE GASOS - 28672 (15)
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 28651 (14)
CONTROL I SIMULACIÓ DE PROCESSOS - 28668 (10)
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28675 (13)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28678 (13)
DISSENY DE PLANTES - 28667 (10)
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA - 28647 (15)
ESTRUCTURA DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28682 (11)
EXPERIMENTACIÓ EN OPERACIONS BÀSIQUES - 28652 (7)
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA - 28646 (2)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28636 (13)
FISICOQUÍMICA - 28638 (19)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28640 (17)
FONAMENTS DE QUÍMICA - 28637 (17)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28635 (20)
GESTIÓ AMBIENTAL I TECNOLOGIES NETES - 28673 (12)
GESTIÓ DEL NEGOCI - 28677 (13)
MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28676 (11)
MATERIALS EN ENGINYERIA QUÍMICA - 28648 (11)
MATERIALS POLIMÈRICS - 28657 (14)
MECÀNICA I ELECTRICITAT EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA - 28664 (12)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28641 (15)
OFICINA TÈCNICA - 28653 (12)
OPERACIONS BÀSIQUES - 28645 (19)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 28674 (12)
PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS - 28666 (5)
PROCESSOS DE TRANSFERÈNCIA DE MASSA I CALOR - 28665 (16)
QUÍMICA ANALÍTICA - 28642 (23)
QUÍMICA INDUSTRIAL INORGÀNICA - 28650 (18)
QUÍMICA INDUSTRIAL ORGÀNICA - 28654 (23)
QUÍMICA MACROMOLECULAR - 28658 (13)
QUÍMICA ORGÀNICA - 28644 (20)
RESIDUS - 28670 (12)
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS - 28659 (6)
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN ENGINYERIA QUÍMICA - 28655 (4)
TECNOLOGIA AMBIENTAL - 28663 (17)
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28681 (7)
TECNOLOGIA DELS POLÍMERS - 28661 (12)
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28679 (9)
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 28671 (14)