Now showing items 1-47 of 47

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28598 (11)
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28589 (19)
APLICACIONS DE CONTROL NUMÈRIC - 28612 (5)
APLICACIONS DE TALLER MECÀNIC - 28609 (5)
BESCANVIADORS I EQUIPS TÈRMICS - 28613 (11)
CAD MECÀNIC - 28610 (2)
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28584 (19)
CIRCUITS I ACTUADORS ELÈCTRICS - 28600 (12)
CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL - 28605 (14)
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28625 (12)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28628 (11)
DIBUIX INDUSTRIAL MECÀNIC I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28597 (9)
DISSENY D'INSTAL.LACIONS FLUIDOTÈRMIQUES - 28617 (7)
DISSENY DE COMPONENTS DE PLÀSTICS - 28623 (3)
DISSENY DE MÀQUINES - 28599 (13)
DISSENY DE MOTLLES - 28624 (2)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 28593 (21)
ELEMENTS DE CONTROL ELÈCTRICS - 28603 (15)
ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA - 28592 (19)
ESTRUCTURA I PROPIETATS DELS MATERIALS PLÀSTICS - 28619 (15)
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28632 (9)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28586 (9)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28590 (15)
FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS - 28588 (16)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28585 (20)
GESTIÓ DEL NEGOCI - 28627 (14)
INSTAL.LACIONS DE FLUIDS - 28615 (13)
INSTRUMENTACIÓ - 28618 (4)
MÀQUINES DE FLUIDS - 28614 (11)
MÀQUINES I MECANISMES - 28594 (18)
MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28626 (12)
MATERIALS COMPÒSITS - 28622 (10)
MECÀNICA - 28587 (27)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28591 (17)
OFICINA TÈCNICA - 28602 (14)
PROCESSAT DE PLÀSTICS - 28621 (11)
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 28611 (4)
REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ - 28616 (9)
SELECCIÓ I TRACTAMENT DE MATERIALS - 28608 (15)
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28631 (7)
TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I RECICLATGE - 28620 (14)
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28629 (8)
TECNOLOGIA MECÀNICA - 28601 (11)
TEORIA DE LES ESTRUCTURES - 28604 (17)
TERMODINÀMICA TÈCNICA - 28596 (12)
TRANSMISSIÓ DE CALOR - 28595 (13)
TRANSMISSIONS MECÀNIQUES - 28607 (13)