Now showing items 1-38 of 38

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28555 (21)
  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28545 (34)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 28557 (28)
  CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28540 (34)
  CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS - 28571 (27)
  CONVERSIÓ D'ENERGIA I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA - 28573 (27)
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28575 (13)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28578 (12)
  DISPOSITIUS ELECTRÒNICS - 28548 (36)
  DISPOSITIUS PROGRAMABLES AVANÇATS - 28572 (15)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 28550 (39)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 28553 (22)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 28543 (36)
  ELECTROTÈCNIA APLICADA - 28569 (24)
  ELECTROTÈCNIA I ACTUADORS - 28564 (26)
  ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28582 (11)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28542 (26)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28546 (20)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28541 (32)
  FUNCIONS ELECTRÒNIQUES - 28570 (22)
  GESTIÓ DEL NEGOCI - 28577 (14)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 28558 (25)
  LABORATORI D'ELECTRÒNICA - 28549 (5)
  MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28576 (11)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28547 (33)
  MICROPROCESSADORS - 28552 (15)
  OFICINA TÈCNICA - 28559 (19)
  PROCESSAT DIGITAL DEL SENYAL - 28566 (16)
  PROJECTES D'EQUIPS ELECTRÒNICS - 28574 (18)
  PROJECTES DE SISTEMES ELECTRÒNICS - 28568 (15)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 28551 (18)
  SÈRIES DE FOURIER I TRANSFORMADES INTEGRALS - 28554 (27)
  SISTEMES MECÀNICS - 28556 (18)
  TECNOLOGIA DE CONTROL - 28563 (17)
  TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28581 (8)
  TECNOLOGIA ELECTRÒNICA - 28561 (27)
  TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28579 (7)
  TEORIA DE CIRCUITS - 28544 (36)