Now showing items 1-38 of 38

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28555 (21)
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28545 (34)
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 28557 (28)
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28540 (34)
CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS - 28571 (27)
CONVERSIÓ D'ENERGIA I COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA - 28573 (27)
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28575 (13)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28578 (12)
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS - 28548 (36)
DISPOSITIUS PROGRAMABLES AVANÇATS - 28572 (15)
ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 28550 (39)
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 28553 (22)
ELECTRÒNICA DIGITAL - 28543 (36)
ELECTROTÈCNIA APLICADA - 28569 (24)
ELECTROTÈCNIA I ACTUADORS - 28564 (26)
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28582 (11)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28542 (26)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28546 (20)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28541 (32)
FUNCIONS ELECTRÒNIQUES - 28570 (22)
GESTIÓ DEL NEGOCI - 28577 (14)
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 28558 (25)
LABORATORI D'ELECTRÒNICA - 28549 (5)
MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28576 (11)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28547 (33)
MICROPROCESSADORS - 28552 (15)
OFICINA TÈCNICA - 28559 (19)
PROCESSAT DIGITAL DEL SENYAL - 28566 (16)
PROJECTES D'EQUIPS ELECTRÒNICS - 28574 (18)
PROJECTES DE SISTEMES ELECTRÒNICS - 28568 (15)
REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 28551 (18)
SÈRIES DE FOURIER I TRANSFORMADES INTEGRALS - 28554 (27)
SISTEMES MECÀNICS - 28556 (18)
TECNOLOGIA DE CONTROL - 28563 (17)
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28581 (8)
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA - 28561 (27)
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28579 (7)
TEORIA DE CIRCUITS - 28544 (36)