Now showing items 1-37 of 37

ACCIONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28512 (15)
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28513 (13)
ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28505 (26)
ANÀLISI I DISSENY DE LÍNIES I XARXES - 28530 (16)
AUTÒMATS PROGRAMABLES - 28521 (13)
CAD EN MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28522 (7)
CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28523 (11)
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28500 (27)
CENTRALS ELÈCTRIQUES - 28518 (19)
CIRCUITS - 28504 (18)
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28531 (12)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28534 (13)
EFICIÈNCIA I QUALITAT ELÈCTRICA - 28519 (17)
ELECTRODINÀMICA - 28524 (12)
ELECTROMETRIA - 28509 (18)
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL - 28508 (21)
ENERGIES RENOVABLES - 28528 (14)
ESTRUCTURA DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28538 (19)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28502 (14)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28506 (20)
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28501 (18)
GESTIÓ DEL NEGOCI - 28533 (13)
INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ - 28526 (17)
INSTAL.LACIONS INTEL.LIGENTS - 28529 (11)
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - 28515 (14)
MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28532 (12)
MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS - 28503 (15)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28507 (16)
OFICINA TÈCNICA - 28517 (12)
REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 28516 (15)
REGULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28525 (17)
SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS - 28527 (10)
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28537 (9)
TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28535 (12)
TEORIA DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28511 (15)
TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES - 28514 (13)
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA - 28510 (16)