Ara es mostren els items 1-37 de 37

  ACCIONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28512 (15)
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 28513 (13)
  ÀLGEBRA LINEAL I EQUACIONS DIFERENCIALS - 28505 (26)
  ANÀLISI I DISSENY DE LÍNIES I XARXES - 28530 (16)
  AUTÒMATS PROGRAMABLES - 28521 (13)
  CAD EN MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28522 (7)
  CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28523 (11)
  CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL - 28500 (27)
  CENTRALS ELÈCTRIQUES - 28518 (19)
  CIRCUITS - 28504 (51)
  DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS. GESTIÓ DE LA QUALITAT - 28531 (12)
  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 28534 (13)
  EFICIÈNCIA I QUALITAT ELÈCTRICA - 28519 (17)
  ELECTRODINÀMICA - 28524 (12)
  ELECTROMETRIA - 28509 (18)
  ELECTRÒNICA INDUSTRIAL - 28508 (21)
  ENERGIES RENOVABLES - 28528 (14)
  ESTRUCTURA DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 28538 (19)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 28502 (14)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 28506 (20)
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA - 28501 (18)
  GESTIÓ DEL NEGOCI - 28533 (13)
  INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ - 28526 (17)
  INSTAL.LACIONS INTEL.LIGENTS - 28529 (11)
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - 28515 (14)
  MÀRQUETING INDUSTRIAL - 28532 (12)
  MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS - 28503 (15)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 28507 (16)
  OFICINA TÈCNICA - 28517 (12)
  REGULACIÓ AUTOMÀTICA - 28516 (15)
  REGULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28525 (17)
  SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS - 28527 (10)
  TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ - 28537 (9)
  TECNOLOGIA I MEDI AMBIENT - 28535 (12)
  TEORIA DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 28511 (15)
  TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES - 28514 (13)
  TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA - 28510 (16)