Now showing items 1-78 of 78

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 25040 (13)
ÀLGEBRA LINEAL - 25000 (5)
ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES - 25112 (1)
ANÀLISI DE LA DECISIÓ I TEORIA DE JOCS - 25119 (5)
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS - 25043 (1)
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 25097 (2)
CÀLCUL I - 25001 (4)
CÀLCUL I DISSENY MECÀNIC - 25092 (4)
CÀLCUL II - 25006 (7)
CÀLCUL III - 25010 (10)
CARACTERITZACIÓ DELS PRODUCTES TÈXTILS - 25059 (2)
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT - 25039 (3)
COMBUSTIÓ I TURBOMÀQUINES TÈRMIQUES - 25113 (1)
COMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERA - 25120 (4)
CONVERSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PAPER - 25075 (1)
CONVERTIDORS ELECTRÒNICS - 25095 (5)
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA - 25124 (2)
DISSENY D'EXPERIMENTS I CONTROL DE QUALITAT - 25038 (11)
DISSENY DE SISTEMES PRODUCTIUS I LOGÍSTICS - 25123 (3)
ECONOMIA D'EMPRESA II - 25116 (3)
ECONOMIA DE L'EMPRESA - 25125 (3)
ECONOMIA INDUSTRIAL - 25023 (4)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 25022 (14)
ELECTRICITAT I MAGNETISME - 25011 (2)
ELECTRÒNICA BÀSICA - 25025 (14)
ELECTROTÈCNIA - 25019 (7)
ENGINYERIA DEL TERRENY I FONAMENTS - 25047 (3)
ENGINYERIA DEL TRANSPORT - 25034 (15)
ENGINYERIA TÈRMICA I DE FLUIDS - 25026 (5)
ENGINYERIA TERMODINÀMICA - 25105 (1)
ESTADÍSTICA APLICADA A L'EMPRESA - 25117 (3)
ESTÀTICA I DINÀMICA - 25002 (2)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ - 25044 (3)
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES - 25045 (2)
EXPRESSIÓ GRÀFICA I - 25005 (5)
EXPRESSIÓ GRÀFICA II - 25013 (13)
FLUIDOTÈRMIA - 25104 (3)
FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA - 25167 (1)
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 25107 (2)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 25004 (4)
FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS - 25014 (9)
FONAMENTS DE DISSENY A L'EDIFICACIÓ - 25042 (1)
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA - 25003 (17)
MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 25093 (2)
MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 25083 (2)
MATEMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ - 25118 (2)
MECÀNICA - 25009 (9)
MECÀNICA DE FLUIDS - 25021 (10)
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 25017 (5)
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 25016 (12)
MÈTODES MATEMÀTICS - 25031 (9)
MOTORS TÈRMICS ALTERNATIUS - 25086 (1)
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 25036 (8)
OSCIL·LACIONS, ONES I TERMODINÀMICA - 25007 (6)
POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA. INTERNACIONALITZACIÓ - 25121 (5)
PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 25079 (4)
PROJECTES - 25024 (2)
PROJECTES ICT - 25132 (1)
PROJECTES II - 25037 (2)
QUÍMICA II - 25008 (6)
SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS - 25030 (7)
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 25115 (1)
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE MESURA - 25114 (1)
TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ DEL PAPER - 25073 (1)
TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES - 25028 (8)
TECNOLOGIA DE MATERIALS - 25032 (17)
TECNOLOGIA DE VEHICLES TERRESTRES: AUTOMÒBILS - 25169 (2)
TECNOLOGIA DE VEHICLES TERRESTRES: FERROCARRILS - 25108 (2)
TECNOLOGIA ELÈCTRICA - 25029 (3)
TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25035 (3)
TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 25027 (7)
TEORIA DE CIRCUITS I SISTEMES - 25018 (1)
TEORIA DE MÀQUINES - 25015 (7)
TERMODINÀMICA - 25012 (7)
TERMOTÈCNIA - 25020 (2)
TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA - 25080 (3)
TRANSPORT INDUSTRIAL - 25091 (1)
TRANSPORT INDUSTRIAL - 25147 (1)