Now showing items 1-78 of 78

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 25040 (13)
  ÀLGEBRA LINEAL - 25000 (5)
  ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES - 25112 (1)
  ANÀLISI DE LA DECISIÓ I TEORIA DE JOCS - 25119 (5)
  ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS - 25043 (1)
  AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 25097 (2)
  CÀLCUL I - 25001 (4)
  CÀLCUL I DISSENY MECÀNIC - 25092 (4)
  CÀLCUL II - 25006 (7)
  CÀLCUL III - 25010 (10)
  CARACTERITZACIÓ DELS PRODUCTES TÈXTILS - 25059 (2)
  CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT - 25039 (3)
  COMBUSTIÓ I TURBOMÀQUINES TÈRMIQUES - 25113 (1)
  COMPTABILITAT I DIRECCIÓ FINANCERA - 25120 (4)
  CONVERSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PAPER - 25075 (1)
  CONVERTIDORS ELECTRÒNICS - 25095 (5)
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA - 25124 (2)
  DISSENY D'EXPERIMENTS I CONTROL DE QUALITAT - 25038 (11)
  DISSENY DE SISTEMES PRODUCTIUS I LOGÍSTICS - 25123 (3)
  ECONOMIA D'EMPRESA II - 25116 (3)
  ECONOMIA DE L'EMPRESA - 25125 (3)
  ECONOMIA INDUSTRIAL - 25023 (4)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 25022 (14)
  ELECTRICITAT I MAGNETISME - 25011 (2)
  ELECTRÒNICA BÀSICA - 25025 (14)
  ELECTROTÈCNIA - 25019 (7)
  ENGINYERIA DEL TERRENY I FONAMENTS - 25047 (3)
  ENGINYERIA DEL TRANSPORT - 25034 (15)
  ENGINYERIA TÈRMICA I DE FLUIDS - 25026 (5)
  ENGINYERIA TERMODINÀMICA - 25105 (1)
  ESTADÍSTICA APLICADA A L'EMPRESA - 25117 (3)
  ESTÀTICA I DINÀMICA - 25002 (2)
  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ - 25044 (3)
  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES - 25045 (2)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I - 25005 (5)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA II - 25013 (13)
  FLUIDOTÈRMIA - 25104 (3)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA - 25167 (1)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 25107 (2)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 25004 (4)
  FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS - 25014 (9)
  FONAMENTS DE DISSENY A L'EDIFICACIÓ - 25042 (1)
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA - 25003 (17)
  MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 25093 (12)
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 25083 (2)
  MATEMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ - 25118 (2)
  MECÀNICA - 25009 (9)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 25021 (10)
  MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 25017 (5)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA - 25016 (12)
  MÈTODES MATEMÀTICS - 25031 (9)
  MOTORS TÈRMICS ALTERNATIUS - 25086 (1)
  ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 25036 (8)
  OSCIL·LACIONS, ONES I TERMODINÀMICA - 25007 (6)
  POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA. INTERNACIONALITZACIÓ - 25121 (5)
  PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 25079 (4)
  PROJECTES - 25024 (2)
  PROJECTES ICT - 25132 (1)
  PROJECTES II - 25037 (2)
  QUÍMICA II - 25008 (6)
  SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS - 25030 (7)
  TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 25115 (1)
  TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE MESURA - 25114 (1)
  TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ DEL PAPER - 25073 (1)
  TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES - 25028 (8)
  TECNOLOGIA DE MATERIALS - 25032 (17)
  TECNOLOGIA DE VEHICLES TERRESTRES: AUTOMÒBILS - 25169 (2)
  TECNOLOGIA DE VEHICLES TERRESTRES: FERROCARRILS - 25108 (2)
  TECNOLOGIA ELÈCTRICA - 25029 (3)
  TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25035 (3)
  TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 25027 (7)
  TEORIA DE CIRCUITS I SISTEMES - 25018 (1)
  TEORIA DE MÀQUINES - 25015 (7)
  TERMODINÀMICA - 25012 (7)
  TERMOTÈCNIA - 25020 (2)
  TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA - 25080 (3)
  TRANSPORT INDUSTRIAL - 25091 (1)
  TRANSPORT INDUSTRIAL - 25147 (1)