Now showing items 1-51 of 51

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (29)
ÀLGEBRA - 220001 (2)
ALGORÍSMIA - 270021 (18)
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES - 220012 (3)
ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (46)
APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (25)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (15)
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (44)
CÀLCUL I - 220002 (5)
CÀLCUL II - 220007 (3)
CIÈNCIA DE MATERIALS - 220017 (6)
CIRCUITS ELECTRÒNICS - 220023 (2)
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
CONTROL AUTOMÀTIC - 220021 (2)
DINÀMICA DE GASOS I TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA - 220026 (1)
DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (13)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (22)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS - 230091 (3)
DISSENY DIGITAL - 230019 (4)
EMPRESA - 220003 (3)
ESPAI AERI, NAVEGACIÓ I INFRAESTRUCTURES - 220008 (5)
ESTRUCTURES AEROESPACIALS - 220025 (1)
EXPRESSIÓ GRÀFICA - 220010 (5)
FÍSICA I - 220004 (5)
FÍSICA II - 220009 (6)
FÍSICA III - 220014 (7)
FÍSICA QUÀNTICA - 230463 (14)
FOTÒNICA - 230478 (12)
GRÀFICS - 270022 (16)
INFORMÀTICA - 220005 (8)
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (17)
MECÀNICA - 220016 (3)
MECÀNICA DE FLUIDS - 220020 (2)
MECÀNICA II - 220051 (4)
MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (12)
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
MULTIPROCESSADORS - 270062 (14)
POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (30)
QUÍMICA - 220006 (15)
QUÍMICA DE MATERIALS - 220059 (2)
ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
SENYALS I SISTEMES - 230088 (13)
SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL - 220072 (1)
SISTEMES PROPULSIUS - 220018 (1)
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
TEORIA D'ESTRUCTURES - 220022 (3)
TERMODINÀMICA - 220015 (2)
VEHICLES AEROESPACIALS - 220013 (2)