Now showing items 1-53 of 53

ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
ASPECTES ECONÒMICS I MÀRQUETING - 320148 (5)
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 320143 (1)
DISSENY BÀSIC - 320135 (5)
DISSENY DE MECANISMES - 320140 (12)
DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE - 320155 (2)
DISSENY I PRODUCTE II - 320145 (3)
DISSENY JAQCUARD - 320181 (3)
ECODISSENY - 320175 (5)
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 320167 (13)
ESTÈTICA I DISSENY - 320138 (13)
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
FÍSICA - 320003 (123)
FÍSICA I - 3200031 (40)
FÍSICA II - 3200032 (44)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
GESTIÓ INTEGRAL DEL DISSENY - 320151 (6)
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 320073 (9)
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 320146 (7)
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
QUÍMICA - 320005 (53)
ROBÒTICA APLICADA - 320193 (1)
ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL - 205251 (4)
SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
SISTEMES ELÈCTRICS - 320157 (2)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 320158 (5)
SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
SISTEMES MECÀNICS - 320159 (7)
TALLER DE DISSENY EXPERIMENTAL DEL PRODUCTE - 320149 (1)
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA - 320134 (7)
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
TÈXTILS PEL DISSENY DE PRODUCTES - 320194 (5)
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS - 320072 (12)