Now showing items 1-53 of 53

  ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
  ASPECTES ECONÒMICS I MÀRQUETING - 320148 (5)
  CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
  CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
  DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 320143 (1)
  DISSENY BÀSIC - 320135 (5)
  DISSENY DE MECANISMES - 320140 (12)
  DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE - 320155 (2)
  DISSENY I PRODUCTE II - 320145 (3)
  DISSENY JAQCUARD - 320181 (3)
  ECODISSENY - 320175 (5)
  ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 320167 (13)
  ESTÈTICA I DISSENY - 320138 (13)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
  FÍSICA - 320003 (123)
  FÍSICA I - 3200031 (40)
  FÍSICA II - 3200032 (44)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
  FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
  GESTIÓ INTEGRAL DEL DISSENY - 320151 (6)
  GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 320073 (9)
  INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
  MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
  MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
  MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
  MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
  MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
  POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
  PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 320146 (7)
  PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
  PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
  PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
  QUÍMICA - 320005 (53)
  ROBÒTICA APLICADA - 320193 (1)
  ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
  SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL - 205251 (4)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 320157 (2)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 320158 (5)
  SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
  SISTEMES MECÀNICS - 320159 (7)
  TALLER DE DISSENY EXPERIMENTAL DEL PRODUCTE - 320149 (1)
  TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA - 320134 (7)
  TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
  TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
  TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
  TÈXTILS PEL DISSENY DE PRODUCTES - 320194 (5)
  TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS - 320072 (12)