Now showing items 1-54 of 54

  ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
  AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS - 205252 (3)
  CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
  CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
  CONFECCIONABILITAT D'ESTRUCTURES TÈXTILS - 320083 (11)
  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
  CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 320015 (29)
  DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE PRODUCTES TÈXTILS - 320084 (3)
  DISSENY D'ESTRUCTURES LAMINARS DE CALADA - 320080 (14)
  DISSENY D'ESTRUCTURES LAMINARS DE MALLA - 320079 (14)
  DISSENY D'ESTRUCTURES LINEALS I LAMINARS NO TEIXIDES - 320077 (13)
  DISSENY EN BLANQUEIG I TINTURA. COLORIMETRIA - 320081 (17)
  DISSENY EN PROCESSOS DE TINTURA, ESTAMPACIÓ I RECOBRIMENT - 320085 (13)
  DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE - 320155 (2)
  DISSENY JAQCUARD - 320181 (3)
  ECODISSENY - 320175 (5)
  ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
  ENGINYERIA TÈRMICA - 320016 (24)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
  FÍSICA - 320003 (123)
  FÍSICA I - 3200031 (40)
  FÍSICA II - 3200032 (44)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
  FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
  GESTIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ - 320086 (6)
  GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 320073 (9)
  INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
  MATERIALS COLORANTS I PRODUCTES AUXILIARS - 320078 (15)
  MATERIALS PER AL DISSENY DE PRODUCTES TÈXTILS - 320076 (16)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 320012 (21)
  MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
  MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
  MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
  MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
  MÈTODES MATEMÀTICS III - 320008 (15)
  MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
  ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 320017 (43)
  POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
  PROCESSOS D'APRESTOS I ACABATS - 320082 (13)
  PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
  PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
  PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
  QUÍMICA - 320005 (53)
  ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
  SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
  TALLER DE DISSENY EXPERIMENTAL DEL PRODUCTE - 320149 (1)
  TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
  TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
  TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
  TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS - 320072 (12)