Now showing items 1-47 of 47

  ACÚSTICA 2 - 320120 (6)
  ACÚSTICA - 320110 (14)
  ÀLGEBRA - 320092 (31)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL - 320116 (11)
  ANÀLISI DE FOURIER I EQUACIONS DIFERENCIALS - 320097 (21)
  BASES DE DADES - 320103 (16)
  CÀLCUL - 320093 (21)
  CIRCUITS I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS - 320100 (24)
  CODIFICACIÓ MULTIMÈDIA - 320119 (17)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
  COMUNICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS - 320107 (13)
  CONTINGUTS MULTIMÈDIA - 320121 (1)
  ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320101 (20)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 320105 (25)
  ELECTRÒNICA DIGITAL - 320098 (17)
  EMISSORS I RECEPTORS - 320112 (11)
  EQUIPS DE SO - 320117 (5)
  EQUIPS DE VÍDEO - 320118 (4)
  ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 320099 (28)
  FÍSICA - 320096 (48)
  FÍSICA I - 3200961 (25)
  FÍSICA II - 3200962 (33)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320095 (28)
  FONAMENTS DE XARXES TELEMÀTIQUES - 320108 (14)
  FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
  GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALS AUDIOVISUALS - 320115 (10)
  IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES AUDIOVISUALS - 320104 (11)
  INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
  INSTRUMENTACIÓ I MESURA DE QUALITAT DEL SENYAL AUDIOVISUAL - 320124 (2)
  MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
  PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS - 320106 (15)
  PROCESSADORS DIGITALS - 320109 (14)
  PROCESSAMENT DIGITAL D'ÀUDIO - 320111 (16)
  PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE - 320114 (8)
  PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
  PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
  PROJECTES D'ENGINYERIA - 320125 (1)
  ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (53)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (53)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (53)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (79)
  SERVEIS I APLICACIONS TELEMÀTIQUES - 320113 (11)
  SISTEMES ELECTRÒNICS MUSICALS INTERACTIUS - 320126 (3)
  TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
  TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320094 (2)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 320122 (8)