Now showing items 1-44 of 44

ACÚSTICA 2 - 320120 (6)
ACÚSTICA - 320110 (14)
ÀLGEBRA - 320092 (31)
ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL - 320116 (11)
ANÀLISI DE FOURIER I EQUACIONS DIFERENCIALS - 320097 (21)
BASES DE DADES - 320103 (16)
CÀLCUL - 320093 (21)
CIRCUITS I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS - 320100 (24)
CODIFICACIÓ MULTIMÈDIA - 320119 (17)
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
COMUNICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS - 320107 (13)
CONTINGUTS MULTIMÈDIA - 320121 (1)
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320101 (20)
ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 320105 (25)
ELECTRÒNICA DIGITAL - 320098 (17)
EMISSORS I RECEPTORS - 320112 (11)
EQUIPS DE SO - 320117 (5)
EQUIPS DE VÍDEO - 320118 (4)
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES - 320099 (28)
FÍSICA - 320096 (48)
FÍSICA I - 3200961 (9)
FÍSICA II - 3200962 (13)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320095 (28)
FONAMENTS DE XARXES TELEMÀTIQUES - 320108 (14)
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALS AUDIOVISUALS - 320115 (10)
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES AUDIOVISUALS - 320104 (11)
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
INSTRUMENTACIÓ I MESURA DE QUALITAT DEL SENYAL AUDIOVISUAL - 320124 (2)
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS - 320106 (15)
PROCESSADORS DIGITALS - 320109 (14)
PROCESSAMENT DIGITAL D'ÀUDIO - 320111 (16)
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE - 320114 (8)
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
PROJECTES D'ENGINYERIA - 320125 (1)
ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
SENYALS I SISTEMES - 320102 (14)
SERVEIS I APLICACIONS TELEMÀTIQUES - 320113 (11)
SISTEMES ELECTRÒNICS MUSICALS INTERACTIUS - 320126 (3)
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320094 (2)
VISIÓ PER COMPUTADOR - 320122 (8)