Now showing items 1-55 of 55

  ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
  ANÀLISI QUÍMICA - 320063 (16)
  AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS - 205252 (3)
  CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
  CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
  COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
  CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 320015 (29)
  DISSENY JAQCUARD - 320181 (3)
  ECODISSENY - 320175 (5)
  ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
  ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA - 320065 (14)
  ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS I BIOTECNOLÒGICS - 320070 (13)
  ENGINYERIA TÈRMICA - 320016 (24)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA - 320066 (4)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 3200661 (3)
  EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 3200662 (3)
  EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
  FÍSICA - 320003 (123)
  FÍSICA I - 3200031 (40)
  FÍSICA II - 3200032 (44)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA - 320062 (15)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
  FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
  GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 320073 (9)
  INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 320012 (21)
  MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
  MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
  MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
  MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
  MÈTODES MATEMÀTICS III - 320008 (15)
  MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
  OPERACIONS BÀSIQUES - 320067 (13)
  OPERACIONS BÀSIQUES I - 3200671 (6)
  OPERACIONS BÀSIQUES II - 3200672 (6)
  ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 320017 (43)
  POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
  PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
  PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
  PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
  QUÍMICA - 320005 (53)
  QUÍMICA DE MATERIALS - 220059 (2)
  QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA APLICADA - 320064 (12)
  RISCOS, SEGURETAT I TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL - 320068 (12)
  ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
  SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I CONTROL DE PROCESSOS QUÍMICS - 320069 (16)
  SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
  SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
  SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
  TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
  TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
  TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
  TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS - 320072 (12)