Now showing items 1-55 of 55

ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
ANÀLISI QUÍMICA - 320063 (16)
AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS - 205252 (3)
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT - 320071 (12)
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 320015 (29)
DISSENY JAQCUARD - 320181 (3)
ECODISSENY - 320175 (5)
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA - 320065 (14)
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS I BIOTECNOLÒGICS - 320070 (13)
ENGINYERIA TÈRMICA - 320016 (24)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA - 320066 (4)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I - 3200661 (3)
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II - 3200662 (3)
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
FÍSICA - 320003 (123)
FÍSICA I - 3200031 (40)
FÍSICA II - 3200032 (44)
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA - 320062 (15)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS - 320073 (9)
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
MECÀNICA DE FLUIDS - 320012 (21)
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
MÈTODES MATEMÀTICS III - 320008 (15)
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
OPERACIONS BÀSIQUES - 320067 (13)
OPERACIONS BÀSIQUES I - 3200671 (6)
OPERACIONS BÀSIQUES II - 3200672 (6)
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 320017 (43)
POLÍMERS A L'ENGINYERIA - 320165 (10)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
QUÍMICA - 320005 (53)
QUÍMICA DE MATERIALS - 220059 (2)
QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA APLICADA - 320064 (12)
RISCOS, SEGURETAT I TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL - 320068 (12)
ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I CONTROL DE PROCESSOS QUÍMICS - 320069 (16)
SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS - 320072 (12)