Now showing items 1-61 of 61

ACCIONAMENT I CONTROL DE VEHICLES ELÈCTRICS - 320182 (9)
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS - 320057 (12)
APLICACIONS I CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA - 320129 (10)
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 320035 (17)
CÀLCUL I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 320168 (4)
CÀLCUL I DISSENY DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ - 320133 (12)
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS - 320007 (43)
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ - 320130 (5)
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ - 320030 (8)
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL - 320015 (29)
CONTROL I GUIATGE DE ROBOTS MÒBILS - 320044 (12)
DISPOSITIUS PROGRAMABLES - 320042 (11)
DISSENY DE SISTEMES FOTOVOLTAICS - 320046 (11)
DISSENY DE SISTEMES SOLARS I EÒLICS - 320172 (6)
ECODISSENY - 320175 (5)
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA - 320009 (63)
ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 320038 (17)
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 320037 (6)
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I - 3200371 (7)
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA II - 3200372 (8)
ELECTRÒNICA DIGITAL - 320036 (19)
ENGINYERIA DE CONTROL - 320034 (14)
ENGINYERIA TÈRMICA - 320016 (24)
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA - 320004 (28)
FÍSICA - 320003 (123)
FÍSICA I - 3200031 (40)
FÍSICA II - 3200032 (44)
FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 320002 (50)
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA - 320031 (10)
GESTIÓ DEL NEGOCI - 28577 (14)
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA - 320192 (8)
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 320041 (15)
INTEGRACIÓ EN LA XARXA ELÈCTRICA DE SISTEMES D'ENERGIA RENOVABLE - 320162 (10)
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL AVANÇATS - 320183 (10)
MECÀNICA DE FLUIDS - 320012 (21)
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES - 320179 (5)
MÈTODES MATEMÀTICS I - 3200011 (23)
MÈTODES MATEMÀTICS II - 3200012 (42)
MÈTODES MATEMÀTICS I-II - 320001 (105)
MÈTODES MATEMÀTICS III - 320008 (15)
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT - 320164 (3)
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ - 320017 (43)
PLANIFICACIÓ, SIMULACIÓ I SUPERVISIÓ DE PROCESSOS - 320045 (6)
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 320013 (50)
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID - 320166 (2)
PROGRAMACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS REAL - 320043 (11)
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY - 320153 (6)
PROJECTE DE MÀQUINES I MECANISMES - 320059 (3)
PROJECTE DE SISTEMES ELECTRÒNICS APLICATS A ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - 320173 (4)
QUÍMICA - 320005 (53)
ROBÒTICA BÀSICA - 320191 (1)
SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL - 220072 (1)
SISTEMES ELÈCTRICS - 320011 (42)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 320014 (52)
SISTEMES MECÀNICS - 320010 (37)
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI - 320028 (13)
TECNOLOGIA DE CONTROL PER A SISTEMES ELECTROMECÀNICS - 320163 (9)
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS - 320058 (9)
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA - 28561 (27)
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT - 320006 (4)
VEHICLES ELÈCTRICS - 320169 (5)