Now showing items 1-47 of 47

ÀLGEBRA - 28000 (28)
ALGORÍSMIA - 28044 (25)
ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES - 28021 (14)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 28030 (7)
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
BASES DE DADES - 28023 (13)
CÀLCUL - 28004 (30)
COMPILADORS - 28032 (18)
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 28012 (33)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I - 28022 (39)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II - 28025 (20)
ESTADÍSTICA - 28008 (13)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 28007 (26)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 28011 (30)
FÍSICA - 28001 (21)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 28042 (2)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28013 (31)
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 28005 (21)
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 28003 (21)
MATEMÀTICA DISCRETA - 28009 (41)
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
PERIFÈRICS I INTERFÍCIES - 28015 (12)
PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ - 28006 (23)
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
PROGRAMACIÓ I - 28002 (20)
PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURES DE DADES - 28010 (22)
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
SIMULACIÓ - 28075 (16)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 28028 (16)
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
UTILITZACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28016 (11)
VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA - 28029 (30)
XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS - 28036 (14)