Now showing items 1-47 of 47

  ÀLGEBRA - 28000 (28)
  ALGORÍSMIA - 28044 (25)
  ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES - 28021 (14)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 28030 (7)
  ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
  BASES DE DADES - 28023 (13)
  CÀLCUL - 28004 (30)
  COMPILADORS - 28032 (18)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
  CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
  DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
  EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 28012 (33)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE I - 28022 (39)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE II - 28025 (20)
  ESTADÍSTICA - 28008 (13)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 28007 (26)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 28011 (30)
  FÍSICA - 28001 (21)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
  GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 28042 (2)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28013 (31)
  INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 28005 (21)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 28003 (21)
  MATEMÀTICA DISCRETA - 28009 (41)
  MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
  PERIFÈRICS I INTERFÍCIES - 28015 (12)
  PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ - 28006 (23)
  PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
  PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
  PROGRAMACIÓ I - 28002 (20)
  PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURES DE DADES - 28010 (22)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
  SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
  SIMULACIÓ - 28075 (16)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
  SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
  SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
  SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
  TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
  TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 28028 (16)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
  UTILITZACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 28016 (11)
  VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
  VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA - 28029 (30)
  XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS - 28036 (14)