Now showing items 1-76 of 76

ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS - 12169 (11)
ÀLGEBRA - 12081 (16)
ALGORÍSMIA - 28044 (25)
ANÀLISI MATEMÀTICA - 12084 (32)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 12108 (16)
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 28030 (7)
ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 28018 (17)
COMPILADORS - 28032 (18)
COMPILADORS I - 12101 (21)
COMPILADORS II - 12102 (22)
COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 28049 (3)
COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 28050 (8)
CONTROL DE GESTIÓ - 12170 (13)
CRIPTOGRAFIA - 12207 (14)
CRIPTOGRAFIA - 28019 (10)
DESCRIPCIÓ DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 12176 (19)
DISSENY DE BASES DE DADES - 12193 (11)
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB - 28053 (13)
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 28054 (19)
ECONOMIA I - 12164 (12)
ECONOMIA II - 12165 (11)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY I - 12104 (16)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: DISSENY II - 12105 (15)
ENGINYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ - 12103 (16)
ESTADÍSTICA I - 12089 (14)
ESTADÍSTICA II - 12094 (9)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I - 12088 (23)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 12093 (14)
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II - 28011 (30)
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES - 12091 (13)
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES - 12166 (11)
FÍSICA - 12080 (35)
FITXERS I BASES DE DADES - 12192 (13)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 28059 (4)
GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 74062 (34)
GESTIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS - 12209 (14)
GRÀFICS EN COMPUTADOR - 12187 (17)
IMPACTE SOCIAL I ÈTICA PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA - 12172 (10)
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ - 12083 (35)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IIA+TMIA) - 12666 (2)
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 28013 (31)
INTRODUCCIÓ A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12099 (37)
INTRODUCCIÓ A LA LÒGICA - 12086 (35)
INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES - 12097 (16)
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS (91) - 12082 (36)
INTRODUCCIÓ ALS ESQUEMES ALGORÍSMICS - 12177 (9)
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS - 12092 (9)
LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATS - 12090 (16)
MATEMÀTICA DISCRETA - 12085 (22)
MATEMÀTICA DISCRETA - 28009 (41)
MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL - 12095 (34)
MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS - 28062 (19)
MODELS DETERMINISTES DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I - 12137 (24)
PERIFÈRICS I INTERFÍCIES - 28015 (12)
PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS - 28041 (14)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT - 12178 (9)
PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA - 28067 (14)
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA - 12179 (18)
PROGRAMACIÓ METÒDICA - 12087 (31)
RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 28071 (20)
SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS - 28073 (14)
SERVEIS PÚBLICS DE DADES - 12110 (14)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 28077 (14)
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ORGANITZACIONS - 12196 (13)
SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES - 28076 (11)
SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS - 28078 (5)
SISTEMES OPERATIUS - 12098 (20)
SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA - 28080 (24)
TÈCNIQUES I MÈTODES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 12100 (13)
TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL - 28082 (9)
TEORIA DE LA DECISIÓ - 12168 (9)
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 12206 (17)
TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ - 28020 (14)
VISUALITZACIÓ AVANÇADA - 28085 (10)
VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ GRÀFICA - 28029 (30)
XARXES DE COMPUTADORS - 12208 (26)