Now showing items 1-77 of 77

  ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA - 230023 (3)
  ÀLGEBRA - 270202 (32)
  ÀLGEBRA ABSTRACTA - 200246 (1)
  ÀLGEBRA I CÀLCUL AVANÇATS - 270205 (3)
  ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA - 200151 (10)
  ÀLGEBRA MULTILINEAL I GEOMETRIA - 200111 (8)
  ALGORÍSMIA I COMPLEXITAT - 200231 (3)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 1 - 270204 (47)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 2 - 270208 (15)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 3 - 270213 (48)
  AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA - 270027 (5)
  ANÀLISI DE DADES - 270215 (6)
  ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (11)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC 1 - 270217 (4)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC 2 - 270222 (5)
  BASES DE DADES - 270212 (8)
  BASES DE DADES AVANÇADES - 270221 (9)
  BIOFÍSICA 1 - 230459 (2)
  CÀLCUL - 270201 (16)
  CÀLCUL DIFERENCIAL - 200004 (12)
  CÀLCUL INTEGRAL - 200006 (8)
  CERCA I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ - 270220 (23)
  COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (10)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 270133 (2)
  COMPUTACIÓ QUÀNTICA - 200249 (7)
  COMPUTADORS - 270207 (13)
  CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 270088 (2)
  CRIPTOGRAFIA - 270131 (7)
  CRIPTOLOGIA - 200245 (1)
  DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
  ELECTROMAGNETISME - 230465 (20)
  EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - 270223 (2)
  FÍSICA 1 - 230452 (4)
  FÍSICA 2 - 230457 (2)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (21)
  GEOMETRIA ALGEBRAICA - 200204 (2)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 270182 (6)
  GESTIÓ DE LA CIBERSEGURETAT - 270134 (9)
  GRÀFICS - 270022 (3)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (13)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (16)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 270216 (8)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (18)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (27)
  LÒGICA I MATEMÀTICA DISCRETA - 270203 (11)
  MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
  MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (18)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
  MÈTODES MATEMÀTICS 1 - 230456 (4)
  MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 1 - 230454 (4)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EQUACIONS DIFERENCIALS - 200248 (3)
  MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL - 200247 (2)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (20)
  OPTIMITZACIÓ MATEMÀTICA - 270214 (4)
  PARAL·LELISME I SISTEMES DISTRIBUÏTS - 270218 (5)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 1 - 270206 (13)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 2 - 270210 (35)
  PROCESSAMENT D'IMATGE I VISIÓ ARTIFICIAL - 270226 (2)
  PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA - 230200 (2)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (55)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (55)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (77)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (55)
  SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ - 230252 (1)
  SISTEMES DINÀMICS - 200213 (5)
  TEMES AVANÇATS D'ENGINYERIA DE DADES 2 - 270228 (4)
  TEORIA DE CONTROL - 200212 (1)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (19)
  TEORIA DE GALOIS - 200201 (5)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ - 270209 (17)
  TEORIA DE LA PROBABILITAT - 200131 (12)
  TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (7)
  VARIETATS DIFERENCIABLES - 200203 (1)
  VIDEOJOCS - 270152 (12)
  VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270219 (17)
  XARXES ÒPTIQUES INTEL·LIGENTS - 230261 (1)