Now showing items 1-57 of 57

  ÀLGEBRA - 270202 (22)
  ÀLGEBRA LINEAL NUMÈRICA - 200151 (4)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 1 - 270204 (29)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 2 - 270208 (10)
  ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ 3 - 270213 (24)
  ANÀLISI DE DADES - 270215 (6)
  ANÀLISI FUNCIONAL - 200211 (7)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC 2 - 270222 (2)
  BASES DE DADES - 270212 (3)
  BASES DE DADES AVANÇADES - 270221 (4)
  CÀLCUL - 270201 (10)
  CÀLCUL DIFERENCIAL - 200004 (5)
  CÀLCUL INTEGRAL - 200006 (2)
  CERCA I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ - 270220 (9)
  COMBINÀTORIA I TEORIA DE GRAFS - 200232 (8)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 270133 (2)
  COMPUTACIÓ QUÀNTICA - 200249 (3)
  COMPUTADORS - 270207 (11)
  CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 270088 (2)
  CRIPTOGRAFIA - 270131 (2)
  DISSENY D'EXPERIMENTS - 200551 (1)
  ELECTROMAGNETISME - 230465 (15)
  EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - 270223 (1)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (15)
  GEOMETRIA ALGEBRAICA - 200204 (1)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 270182 (2)
  GESTIÓ DE LA CIBERSEGURETAT - 270134 (4)
  GRÀFICS - 270022 (3)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (5)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (7)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 270216 (6)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (6)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (5)
  LÒGICA I MATEMÀTICA DISCRETA - 270203 (6)
  MATEMÀTIQUES PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI - 200242 (1)
  MECÀNICA QUÀNTICA - 230468 (13)
  MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES - 200559 (5)
  MÈTODES NUMÈRICS PER A EDPS - 200222 (2)
  MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL - 200247 (2)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (14)
  OPTIMITZACIÓ MATEMÀTICA - 270214 (2)
  PARAL·LELISME I SISTEMES DISTRIBUÏTS - 270218 (3)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 1 - 270206 (9)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 2 - 270210 (18)
  SENYALS I SISTEMES - 230088 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 230913 (54)
  SENYALS I SISTEMES - 270211 (69)
  SENYALS I SISTEMES - 320102 (54)
  SISTEMES DINÀMICS - 200213 (1)
  TEORIA DE CONTROL - 200212 (1)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (14)
  TEORIA DE GALOIS - 200201 (5)
  TEORIA DE LA INFORMACIÓ - 270209 (9)
  TEORIA DE LA PROBABILITAT - 200131 (2)
  TOPOLOGIA ALGEBRAICA - 200202 (6)
  VIDEOJOCS - 270152 (4)
  VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270219 (8)