Now showing items 1-36 of 36

  ADMINISTRACIÓ DE DADES MASSIVES - 270678 (2)
  ALGORISMES, ESTRUCTURES DE DADES I BASES DE DADES - 270687 (6)
  ALGORISMES ALEATORIS - 270612 (5)
  ALGORISMES PER A VLSI - 270616 (6)
  ANÀLISI ESTADÍSTICA DE XARXES I SISTEMES - 270677 (14)
  ANÀLISI MULTIVARIANT - 270652 (1)
  APLICACIONS I SEGURETAT EN INTERNET - 270638 (11)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC - 270651 (2)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC BASAT EN KERNEL I MODELAT MULTIVARIANT - 270658 (4)
  ARQUITECTURA DEL PROCESSADOR - 270642 (1)
  ARQUITECTURA ORIENTADA ALS SERVEIS - 270663 (4)
  BIOINFORMÀTICA I GENÈTICA ESTADÍSTICA - 270656 (8)
  BUSSINESS INTELLIGENCE ORIENTADA ALS SERVEIS - 270670 (5)
  COMPLEXITAT COMPUTACIONAL - 270613 (1)
  COMPUTACIÓ AL NÚVOL I ANÀLISI DE DADES MASSIVES - 270676 (2)
  CONCURRÈNCIA, PARAL·LELISME I SISTEMES DISTRIBUÏTS - 270602 (82)
  DATA WAREHOUSING - 270667 (7)
  EINES GEOMÈTRIQUES PER A GRÀFICS PER COMPUTADOR - 270621 (4)
  GESTIÓ DE SERVEIS - 270661 (3)
  INTRODUCCIÓ AL MODELATGE DE XARXES - 270631 (2)
  MÈTODES ALGORÍSMICS PER A MODELS MATEMÀTICS - 270600 (19)
  MODELAT ESTADÍSTIC AVANÇAT - 270655 (9)
  MODELATGE AVANÇAT - 270620 (1)
  MODELATGE ESTADÍSTIC I DISSENY D'EXPERIMENTS - 270601 (15)
  MODELATGE ESTOCÀSTIC DE XARXES - 270633 (37)
  OPEN DATA - 270653 (6)
  PROCESSAMENT ESTADÍSTIC DEL LLENGUATGE NATURAL - 270664 (1)
  RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270657 (6)
  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COMBINATORIS - 270611 (10)
  SERVEIS WEB - 270669 (4)
  SISTEMES OPERATIUS - 270641 (13)
  TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ PER A LA MINERIA DE DADES - 270659 (6)
  TÈCNIQUES I METODOLOGIA DE LA INNOVACIÓ I LA RECERCA EN INFORMÀTICA - 270603 (1)
  TECNOLOGIES AVANÇADES DEL LLENGUATGE HUMÀ - 270709 (2)
  TEORIA DE JOCS ALGORÍSMICA - 270614 (6)
  VISUALITZACIÓ CIENTÍFICA - 270673 (1)