Now showing items 1-105 of 105

  ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 270105 (9)
  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS - 270120 (45)
  ALGORÍSMIA - 270021 (33)
  AMPLIACIÓ D'ALGORÍSMIA - 270027 (6)
  ANÀLISI DE DADES I EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270100 (76)
  APLICACIONS DISTRIBUÏDES - 270126 (17)
  APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - 230020 (17)
  APLICACIONS I SERVEIS WEB - 270081 (37)
  APRENENTATGE AUTOMÀTIC - 270029 (4)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS - 270018 (72)
  ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II - 270060 (22)
  ARQUITECTURA DEL PC - 270160 (3)
  ARQUITECTURA DEL SOFTWARE - 270080 (55)
  ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA - 270162 (7)
  BASES DE DADES - 270010 (23)
  CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES - 270067 (1)
  CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA - 270028 (19)
  COMPILADORS - 270030 (16)
  COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES - 270133 (8)
  COMPUTACIÓ I CRIPTOGRAFIA QUÀNTIQUES - 270170 (23)
  COMPUTACIÓ NUMÈRICA - 270031 (2)
  COMPUTACIÓ QUÀNTICA - 200249 (4)
  CONCEPTES AVANÇATS DE PROGRAMACIÓ - 270086 (21)
  CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS - 270066 (22)
  CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - 270088 (9)
  CONCEPTES PER A BASES DE DADES ESPECIALITZADES - 270087 (13)
  CONTROL AUTOMÀTIC - 240172 (26)
  CRIPTOGRAFIA - 270131 (17)
  DISSENY DE BASES DE DADES - 270082 (17)
  DISSENY DE CORBES I SUPERFÍCIES - 270180 (3)
  DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS - 270061 (26)
  ELECTROMAGNETISME - 230465 (19)
  ELECTRÒNICA FÍSICA - 230471 (14)
  EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC - 270014 (4)
  ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT I SISTEMES DISTRIBUÏTS INTEL·LIGENTS - 270089 (8)
  ESTRATÈGIA DIGITAL A LES ORGANITZACIONS - 270106 (2)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS - 270006 (68)
  ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES - 270012 (182)
  FÍSICA - 270003 (105)
  FÍSICA DELS DISPOSITIUS DE MEMÒRIA - 270171 (4)
  FÍSICA ESTADÍSTICA - 230473 (19)
  FÍSICA II - 220009 (6)
  FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA - 270151 (13)
  FONAMENTS MATEMÀTICS - 270002 (66)
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL - 270182 (6)
  GEOMETRIA MÈTRICA I SISTEMES DE REPRESENTACIÓ - 250107 (6)
  GESTIÓ DE LA CIBERSEGURETAT - 270134 (7)
  GESTIÓ DE PROJECTES - 240071 (1)
  GRÀFICS - 270022 (20)
  HABILITATS ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D'EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS - 270191 (8)
  HABILITATS ACADÈMIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN ANGLÈS - 270190 (4)
  HABILITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÈS PER A L'ENGINYERIA - 270192 (4)
  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - 270023 (29)
  INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES - 270019 (43)
  INTERFÍCIES DE COMPUTADORS - 270013 (50)
  INTERNET MÒBIL - 270129 (8)
  INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL SOFTWARE - 270015 (63)
  INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS - 230018 (19)
  INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - 230089 (8)
  INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS - 270004 (259)
  INVESTIGACIÓ OPERATIVA - 270032 (34)
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ - 270025 (32)
  LÒGICA A LA INFORMÀTICA - 270024 (39)
  MARQUÈTING A INTERNET - 270108 (16)
  MATEMÀTIQUES I - 270007 (79)
  MATEMÀTIQUES II - 270008 (70)
  MECÀNICA - 162006 (2)
  MECÀNICA II - 220051 (4)
  MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 - 230464 (17)
  MULTIPROCESSADORS - 270062 (22)
  NEGOCI ELECTRÒNIC - 270102 (19)
  ONES ELECTROMAGNÈTIQUES - 230470 (18)
  PARAL·LELISME - 270020 (53)
  PROBABILITAT I ESTADÍSTICA - 270009 (95)
  PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS - 230092 (14)
  PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA - 270069 (11)
  PROGRAMACIÓ I - 270001 (151)
  PROGRAMACIÓ I ARQUITECTURES PARAL·LELES - 270068 (13)
  PROGRAMACIÓ II - 270005 (50)
  PROJECTES DE PROGRAMACIÓ - 270017 (18)
  PROTOCOLS D'INTERNET - 270121 (42)
  RADIACIÓ I PROPAGACIÓ - 230013 (17)
  ROBÒTICA - 270130 (6)
  SEGURETAT INFORMÀTICA - 270123 (37)
  SIMULACIÓ - 270090 (4)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS - 270104 (1)
  SISTEMES DE TEMPS REAL - 270071 (13)
  SISTEMES DISTRIBUÏTS EN XARXA - 270127 (47)
  SISTEMES INFORMÀTICS - 270R01 (1)
  SISTEMES INTEL·LIGENTS DISTRIBUÏTS - 270033 (11)
  SISTEMES OPERATIUS - 270011 (81)
  SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS - 270124 (42)
  SISTEMES OPERATIUS II - 270063 (121)
  SOFTWARE LLIURE I DESENVOLUPAMENT SOCIAL - 270161 (1)
  TARGETES GRÀFIQUES I ACCELERADORS - 270150 (5)
  TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS - 270125 (68)
  TEORIA DE CONTROL - 230475 (18)
  TEORIA DE LA COMPUTACIÓ - 270026 (25)
  TEORIA DEL SENYAL - 230474 (18)
  TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ - 270128 (20)
  VIDEOJOCS - 270152 (24)
  VISIÓ PER COMPUTADOR - 270181 (8)
  VLSI - 270072 (9)
  XARXES DE COMPUTADORS - 270016 (188)
  XARXES DE COMPUTADORS II - 270064 (100)