Degrees

Recent Submissions

 • Examen Parcial 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-15)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-03)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-04)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen ReEvaluaci on 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Unknown author (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-09)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL | FINAL 

  Fernández Méndez, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-17)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL | PARCIAL 

  Fernández Méndez, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-03)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • ANÀLISI FUNCIONAL | FINAL 

  Solà-Morales Rubió, Joan de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-08)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • ANÀLISI FUNCIONAL | PARCIAL 

  Solà-Morales Rubió, Joan de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-14)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • GEOMETRIA ALGEBRÀICA | FINAL 

  Planas Vilanova, Francesc d'Assís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-12)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community

View more