Now showing items 1-43 of 43

ACCESSIBILITAT APLICADA - 340005 (3)
ACCESSIBILITAT I INNOVACIÓ - 340002 (5)
CÀLCUL AVANÇAT - 340026 (21)
CIÈNCIA DELS MATERIALS - 340096 (1)
CIÈNCIA DELS MATERIALS - 340097 (21)
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR - 340078 (1)
DISSENY BÀSIC - 340079 (5)
DISSENY DE MÀQUINES ASSISTIT PER ORDINADOR - 340207 (9)
DISSENY DE MECANISMES - 340083 (19)
DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES - 340457 (5)
DISSENY I PROTOTIP DE MOTLLES I MATRIUS - 340273 (5)
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS - 340077 (3)
EMPRESA - 340028 (7)
ENGINYERIA TÈRMICA - 340056 (15)
ENGINYERIA TÈRMICA I MECÀNICA DE FLUIDS - 340032 (8)
EQUACIONS DIFERENCIALS - 340025 (28)
ESTADÍSTICA - 340029 (18)
FIABILITAT I INTEGRITAT DELS PRODUCTES INDUSTRIALS - 340202 (10)
FÍSICA I - 340023 (32)
FÍSICA II - 340027 (18)
FONAMENTS D'AUTOMÀTICA - 340033 (29)
FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA - 340038 (2)
FONAMENTS MATEMÀTICS - 340021 (29)
HABILITATS ACADÈMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE - 340282 (2)
INFORMÀTICA - 340020 (34)
INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA - 340263 (8)
MAQUETACIÓ I PROTOTIPATGE - 340086 (2)
MATEMÀTIQUES PER AL DISSENY - 340070 (35)
MATERIALS ESTRUCTURALS - 340052 (14)
MATERIALS I PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ - 340201 (6)
MECÀNICA - 340073 (34)
METODOLOGIA DEL DISSENY - 340082 (5)
PROCESSOS DE FABRICACIÓ - 340095 (5)
QUÍMICA - 340022 (21)
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I - 340054 (7)
RESISTÈNCIA DELS MATERIALS II - 340051 (10)
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL - 340271 (2)
SISTEMES ELÈCTRICS - 340030 (9)
SISTEMES ELECTRÒNICS - 340035 (14)
SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY - 340098 (10)
SOSTENIBILITAT - 340001 (6)
SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT - 340003 (2)
TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA - 340280 (2)